Gräsand i det stora blå. Foto: Björn Emanuelson
Gräsand i det stora blå. Foto: Björn Emanuelson

Flest gräsänder i vattendragen

alingsås

Gräsand och kanadagås är de överlägset vanligaste sjöfågelarterna i våra vattendrag. Det visar den senaste sjöfågelinventeringen, som firar 50 år i år.

Det är Lerums naturskyddsförenings fågelgrupp som varje år sedan 1969 har räknat sjöfåglar i Säveåns vattensystem. Det sker under en dag i mitten av januari.

Midvinterinventeringen i våra trakter startades av Bengt och Lars Hillefors, en tradition som naturskyddsföreningens fågelgrupp alltså håller vid liv.

De inventerar från Antens utlopp i Mjörn, hela Mjörn och Gerdskens utlopp via Lillån-Säveån till Mjön. Vidare inventeras Lillången, Sävelången, Säveån och Aspen. Vid årets inventering deltog 20 personer. Resultatet rapporteras till Leif Nilsson på Lunds universitet.

Totalt sett dominerar gräsänder stort, följd av kanadagås. Det är framför allt i Säveån som det finns väldigt många gräsänder. I sjöarna är det flest kanadagäss.

Den internationella midvinterinventeringen av sjöfåglar i Europa startade 1967. Nationellt omfattar sjöfågelräkningen kuststräckan från norska gränsen till Stockholms skärgård, samt ett stort antal inlandslokaler.

Sedan 2016 räknas också ett antal kuststräckor längs Norrlandskusten, då ett mildare klimat skapat fler isfria områden.

Säveåns vattensystem är den inlandslokal som varit med längst och har inventerats utan avbrott sedan 1969.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher