Maktfullkomlighet och okunskap, nedskärningar och mångmiljonslöseri!

Alingsås

Ska vi tillåta att kommunen tvingar förvaltningar att skära ner samtidigt som kommunen planera för ett överskott på absurda 320 miljoner på tre år och dessutom slösar med ”engångssummor” som börjar närma sig 100 miljonersklassen?

Varför ska kommunanställda betala med sin hälsa bara för att kommunen ska lägga 320 miljoner på hög? Varför ska barn gå i alldeles för stora barngrupper i förskolan och gamla tvingas leva sina sista år i social torftighet för att miljoner slösa bort?

En anonym insändare beskriver kommundirektören som en person med hårda nypor som om det vore eftersträvansvärt i en kommun, som ska tillgodose kommuninvånarnas behov. Vi säger att kommunen leds på ett mycket oprofessionellt sätt, utan dialog och samverkan, varken med anställda, föreningar eller privatpersoner.

Demokrati förutsätter att politiker och tjänstemän lyssnar och svarar på frågor. Istället har kommunalrådet och kommundirektören satt i system att fullständigt nonchalera både föreningars eller privatpersoners försök till dialog. Riktigt dåligt är att Hans Eek, Passivhusens fader, inte ens fått möjlighet att diskutera om han ska kunna få använda sig av sitt livsverks varumärke när kommunen lägger ner verksamheten. När det gäller näringslivet står de annars med mössan i hand och leverera det som önskas.

I kommunen brer sig en allt farligare tystnadskultur ut sig efter att kommundirektören och kommunalrådet slösat bort många miljoner på ”engångssummor” för att kunna sparka förvaltningschefer och tjänstemän som inte gick i deras ledband. Detta har lett till att människor med viktig kompetens flyr kommunen därför att de inte ser någon möjlighet att fortsätta arbeta med hedern i behåll.

I våras intervjuade vi flera av de som slutat. En beskrev situationen med att ”De försöker sätta sig över nämnderna och tror sig veta bäst. Det gäller framför allt kommunens kärnverksamheter, som skolan, vården och omsorgerna”. En sann bild där senaste exemplet är hur de vill få Vård- Och äldreomsorgsnämnden att förvandla personlig assistans till hemtjänst, trots att det är olagligt. Det är även hutlöst mot de personer som förvägras rätten till personlig assistans och de LSS-handläggare som tvingas gå mot lagen och både ”spara och hyvla” och besluta om hemtjänst i stället för personlig assistans. Bara för att öka överskottet till 320 miljoner! Vi undrar hur Liberalerna kan gå med på detta? I riksdagen attackerar L regeringen för att rasera deras hjärtfråga, LSS-reformen.

Det är bra att Anders Sandberg (S), vice ordförande i Vård- och äldreomsorgsnämnden, ifrågasätter lagligheten i direktiven. Det är bra att facken säger ifrån om hur kommunen leds. Men när ska grunderna för hela politiken ifrågasättas? Borde inte behov väga tyngre än överskottsmål när man antar en budget?

När Alliansens budget för 2017 röstades igenom med stöd av SD, visste alla att den inte motsvarade behoven. Ändå avskedades Socialförvaltningens chef med motiveringen att hon inte klarat av att hålla budgeten. Nu är det Vård- och äldreomsorgschefens tur att tvingas leverera nedskärningarna på 17 miljoner. Ändå bedyrade kommunstyrelsens vice ordförande Joakim Järrebring (S) för ett år sedan att det inte skulle bli några nedskärningar på grund av ”underskotten” i kommunen, det skulle bara bli ”omstruktureringar”. Vi frågade då om han vågar säga det öga mot öga till personal i barnomsorg, skola, äldreomsorg, när de kommer drabbas av ”omstruktureringarna”? Frågan har inte besvarats.

En annan vi intervjuade sade att ”kommundirektören och kommunalrådet sitter med öppna armar och tar emot näringslivets önskemål. Sedan är det nämnderna och förvaltningarna som får skulden för att vara nej-sägare”. Daniel Filipssons beslut att vi skattebetalare ska betala 3.8 miljoner för en bullerskärm vid järnvägen är det senaste exemplet på detta. Men det är väl också ”bara en engångssumma”?

Hur länge ska kommunen få fortsätta slösa bort miljoner i ”engångssummor”? Kommunen missade bidrag från staten med 10-15 miljoner för att de inte godkände Översiktsplanen i tid. Miljoner som kommunalrådet Daniel Filipsson viftade bort som ”bara en engångssumma”.

För ett år sedan skulle kommunen inte längre gå i borgen för kommunens bolag. De skulle istället låna på öppna marknaden. Nu har de plötsligt tvingats lösa in sina lån i förtid för att istället låna genom kommunen! Det kostade våra bolag en nätt liten ”engångssumma” på 63 miljoner.

Inget av partierna i fullmäktige ifrågasätter grunden för politiken. Det är bara med protester som politiken kan ändras. Offentliganställda har en lagfäst skyldighet att påtala problem.

Så – var inte rädda! Låt er inte tystas! Med oss i fullmäktige får ni någon som försvarar er och kräver att budgeten ska motsvara behoven! Vi lovar också att vara nåbara för alla som vill diskutera kommunpolitiken.

  • Lars-Olof Törnberg (K), Undersköterska
    Elsa-Lena Åström (K), Pensionerad arbetsterapeut
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher