MBL-fakta och kommunledningskontoret

Alingsås

Absurd MBL-kavalkad på kommunledningskontoret (KLK) eller en kommunchef som inte kan MBL. Så har diskussionen gått i AT. ”Så finns nog en rimlig förklaring till vad som förhandlas i MBL och inte” skriver en förtroendevald i Vision. Dock ännu inget svar från Vision på frågan om de kräver lika många MBL§38-förhandlingar på de andra förvaltningarna i Alingsås eller i vilka kommuner de tillämpar samma principer. Men sånt kanske tar tid att ta fram så låt oss under tiden som Vision funderar granska fakta vad som hänt på KLK med MBL§38.

”Facklig vetorätt i vissa fall” står det i rubriken till MBL§38. I första stycket i paragrafen står det att arbetsgivaren måste förhandla om denne tar in någon för att utför ett visst arbete men i andra stycket står det att ”Första stycket gäller inte, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild sakkunskap och det inte är fråga om att anlita arbetstagare enligt lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.”

Vad blir slutsatsen av ovanstående? Jo, tar kommunen i specialistkunskap eller vid kortare insatser gäller inte kravet på MBL§38. Och noterbart är att innan 2017 och innan Susanne Wirdemo blev kommunchef har ingen chef – och jag skriver ingen och menar ingen – på KLK förhandlat enligt MBL§38 vid anlitade av externa konsulter på kontoret.

Låt oss titta på tre händelser 2017:

1) Under våren 2017 anför Kristina Timdahl, Vision, att en av kontorets enhetschefer inte har MBL§ 38-förhandlat en konsult och hotar, allt enligt personalchefen Roland Ödh, med att kräva ett skadestånd på 100 000 kr. Konsulten, som är upphandlad av upphandlingsenheten enligt LOU, är en specialist som ska ta fram kravställning inför en upphandling av tjänster som är politiskt beslutade av kommunfullmäktige. Noterbart är att konsulten har inte påbörjat något arbete och i avtalet med konsulten står det att det bara är giltigt om erforderliga kommunala beslut fattas. Men enligt personalchefen är detta ointressant. Enligt personalchefen kan Vision endast blidkas om enhetschefen får lämna sin tjänst vilket också bli resultatet. Vision är därefter nöjda och avstår från att kräva skadestånd.

2) Någon månad senare ska en specialistkonsult anlitas inom en annan enhet. Den ansvarige tjänstemannen är nu försiktig mot bakgrund av vad som hänt tidigare och frågar personalavdelningen om MBL§38 ska tillämpas. Svaret kommer i vändande mail från personalavdelningen: ”Så länge det inte rör sig om att hyra in personal enligt lagen om privatarbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft är det ett klockrent undantag från MBL 38§ med hänvisning till särskild sakkunskap som vi inte besitter i organisationen.” Det som tycks vara så fel den ena gången är nu helt rätt nästa gång!

3) Under sommaren MBL§38-förhandlar den nya chefen, som ersätter enhetschefen som fick gå, med Kristina Timdahl på Vision om de konsulter som regelmässigt används på enheten. Låt mig citera MBL-protokollet ”Parterna kan konstatera att ett brett behov av olika typer av konsulter finns där det ofta rör sig om specialistkompetens/systemsupport” och därefter räknas tre företag upp som vid den aktuella tidpunkten gjort både har gjort och planeras göra många timmar i olika uppdrag. Utöver de tre konsultbolagen tas inte de övriga konsulter enheten anlitar upp i protokollet. Vision ger nu i princip fribrev för denna enhet där man någon månad tidigare hotat i en enskild upphandling med 100 000 kr i skadestånd. Skillnad? Ja, chefen är en annan.

Ord som osäkerhet, godtycke och kanske till och med maktmissbruk ligger nära tillhands när man summerar dessa tre händelser. Man kan också kalla detta för en MBL-fars. Men som många förstår far människor illa i hanteringen.

Vad är det som driver detta spel? Personalchef och ordföranden i Vision är de som förhandlar. När det sen står i MBL-protokollet att enhetschefen som skrev på konsultavtalet fick gå för att säkra arbetsmiljön så blir inte många kloka på det. Facket säger att detta var arbetsgivarens drag. Och andra partner säger att facket har varit missnöjt därför måste chefen gå. Vem ska man lita på?

Den aktuella chefen hade under flera år fått toppresultat i arbetsmiljöenkäter. För någon kanske tänker, är det en dålig chef så är det en anledning.

Medan Vision funderar på att besvara mina tidigare frågor kan jag lägga till en. Anser Kristina Timdahl och Vision att det överhuvudtaget finns tillfällen där undantagen i MBL§38 enligt paragrafens andra stycke är tillämpbara? Om så är fallet när och för vilka gäller det på kommunledningskontoret?

Kanske att rubriken ”Brott mot MBL” nu har blivit lite mindre svartvit och vem som har skurkrollen lite svårare att svara på. Allt det jag beskriver borde vara saker som man normalt kan lösa i samförstånd. Det blev fel, låt oss ta om det, kanske någon säger. Låt oss vara goda grannar. Det goda grannskapet och den goa värmen tycks tyvärr bara existera mellan personalchef och de förtroendevalda för Vision och Kommunal m fl. Vi andra får stå kvar ute kylan.

5 kommentarer
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. På förekommen anledning ska nämnas att AT erbjöd Timdahl och Ödh att svara på kritiken samtidigt som insändaren publicerades. Orsaken till det är att de pekas ut och får hård kritik. /Stefan Samuelsson, webbredaktör AT

  • Hur kan det komma sig att en anonym undertecknare kan som ni säger peka ut och kritisera namngivna personer få publicera en insändare. Era egna regler: ”Den som kritiserar namngiven person måste själv skriva under med sitt namn.” Ni kan ju inte göra undantag bara för att det är en anställd på KLK som skriver. Det måste ju vara lika för alla.

   • Jo, det strider visserligen mot våra regler men i den här debatten gör vi ett undantag, eftersom vi anser att diskussionen kring ledningen av Alingsås kommun är av stort allmänt intresse. Dessutom är Ödh som kommunens personalchef att betrakta som offentlig person, och Timdahl har framträtt i tidningen och öppnat för den här debatten. mvh Stefan Samuelsson, webbredaktör AT.

 2. Samtliga förhandlingar med Alingsås Kommun från Visions sida skett på ett sätt som i sin helhet följer gällande avtal och Visions strävan efter ett sunt arbetsliv.
  Kristina Timdahl, ordförande & huvudskyddsombud, Vision Alingsåsavdelning 094

 3. Vi på kommunens HR-avdelningen hanterar de ärenden som uppkommer efter gällande arbetsrättslig praxis och vår hantering sker i full transparens. När det gäller yrkanden på skadestånd i tvisteförhandlingar framkommer detta i protokoll. Den som har synpunkter eller vill att vi utvecklar våra tankar kring enskilda händelser är välkommen till oss för en djupare dialog.
  Roland Ödh, personalchef Alingsås kommun.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

veckansluncher