Foto: CLAES ANDREASSON/ALINGSÅS KOMMUN
NYA. Här är Ungdomsrådet i Alingsås 2018. Från vänster: Josef Dahlström, Ludvig Lundberg, Tim Ekdahl, Gustav Roslund, Jenin Abdulhadi, Olivia Hiort, Rilind Elshani. Filippa Johansson och Emmy Lundberg saknas på bilden.
Foto: CLAES ANDREASSON/ALINGSÅS KOMMUN
NYA. Här är Ungdomsrådet i Alingsås 2018. Från vänster: Josef Dahlström, Ludvig Lundberg, Tim Ekdahl, Gustav Roslund, Jenin Abdulhadi, Olivia Hiort, Rilind Elshani. Filippa Johansson och Emmy Lundberg saknas på bilden.

Möt nya ungdomsrådet

Alingsås

Här är ungdomarnas representanter i Alingsås kommun. AT fanns med när det nya ungdomsrådet sammanträdde på Arena Elva

Ungdomsrådet väljs av ungdomsfullmäktige i november. Mandatperioden är ett år. Något förenklat kan man likna rådet vid regeringen och fullmäktige vid riksdagen.

Rådets syfte är att förbereda ungdomsfullmäktiges möten, träffa politiker och vara remissinstans samt intressepart i frågor från nämnderna mellan ungdomsfullmäktiges möte. Rådet har också som uppgift att hålla nämnderna informerade om beslut som gäller deras verksamhet.

Få fler delaktiga

Ordförande och vice ordförande i ungdomsrådet har samma uppdrag i fullmäktige. Årets ordförande är Rilind Elshani, som går i trean på Alströmergymnasiet. Han kom in i ungdomsfullmäktige då han gick i sjuan.

– Jag såg ett problem i att det inte fanns någon direkt koppling mellan skolornas representanter och själva skolorna.

Något som han, och resten av de engagerade ungdomarna, försöker råda bot på genom att göra eleverna på skolorna mer delaktiga.

Affisch lockade

Vice ordförande Olivia Hiort är med i UR för att hon är intresserad av politik.

– Men jag kände att jag inte riktigt var redo att göra ett partipolitiskt val, så UR är mitt sätt att bruka min röst i samhället utan att behöva identifiera mig med ett parti, säger hon.

Gustav Roslund, som går i nian på Östlyckeskolan, gör sitt andra år i UR och har suttit med i UF sedan han gick i sjuan.

– Jag såg en affisch för det när jag gick i sexan, och från den stunden så ville jag vara med. Rilind gick fortfarande på Östlyckeskolan då. Jag såg vad han höll på med och han blev en förebild, säger Roslund.

Rådet i sin helhet utgörs av följande ungdomar: Josef Dahlström, Ludvig Lundberg, Tim Ekdahl, Gustav Roslund, Jenin Abdulhadi, Olivia Hiort, Rilind Elshani, Filippa Johansson och Emmy Lundberg.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher