Debatten har spårat ur!

Alingsås

AT kan inte generellt klä skott för det som kommer på insändarsidorna utan vi vänder oss nu till alla läsare. Dock har vi på slutet några frågor till AT. Vi som skriver här arbetar på kommunledningskontoret. Vår signatur är ”Medarbetarna”. Vi har reagerat på ett antal av insändarna och vill lyfta upp till en diskussion om vilken nivå som är minsta godtagbara då vi tycker att det går åt fel håll.

Formuleringar som ”ingen vill ta sin tjänst i Alingsås”, ”snart finns det inte en tjänsteman i kommunen som inte tvingats gå, slutat eller omplacerats”, ”det råder katastroftillstånd bland tjänstemännen” som insändarsidor fyllts med upplever vi ett försök att stämpla vår arbetsplats med påstående som är osanna och tendentiösa.

Om det är personer som tidigare arbetat på vårt kontor, lever i kommunen eller människor som tycker till i allmänhet undandrar sig vår bedömning och vi ska naturligtvis inte göra någon sådan. Om medarbetare är bittra efter att ha slutat på kontoret är nog mest ledsamt för om dem själva.

Men vi anser att många inlägg håller en låg nivå och yttrar sig förklenande om oss som jobbar på kommunledningskontoret.

I sin iver att komma åt kommunchefen utmålas till och med vi som arbetar kvar här som ”känslokalla personer”. Och formuleringar som ”man biter inte den hand som föder en” har en innebörd som går att missa.

Förfärande är en av dessa insändarskribent på Facebook kallar kommunchefen för ”en trakasserande kvinna”. Förtal är förtal även på Facebook. Det finns uppenbarligen personer som använder fel argument när #metoo borde lyft ögonen på oss alla.

Och i AT:s pappersutgåva den 14/4 publiceras insändaren ”Är det en konspiration?” av Jan Jonsson. AT säger sig ha en policy mot personliga eller kränkande angrepp, som vi vet tillämpas av och till. Så hur var det möjligt för denna att komma in? Vi upplever den som ett personangrepp av sällan skådat slag. Politiken får nog tåla en del men att ge sig på en kommunal tjänsteman på denna låga nivå.

Det finns säkert en logik för Jan Jonssons del, fast vi tycker att hans insändare är rörig, där han bygger sin kännedom på AT:s artiklar om ABC som är baserade på AT:s vilja att hjälpa ABC-medarbetarna. ”Det är i princip uteslutande medarbetare som känner sig misskrediterade och anklagade. AT försöker ta reda på de svar som de själva inte får,” har redaktionschefen skrivit.

Jan Jonsson bygger upp sin vrede som fullständig urartar i den avslutande meningen ”så kan vederbörande räkna med att den personens dagar är räknade”. Personen är Susanne Wirdemo. Är det här ett dödshot som uttalas mot Susanne?! Eller? Förvisso föregås detta av ett resonemang om att hon ska sparkas om hon inte säger upp sig själv. Men man kan faktiskt inte utesluta den tolkningen. AT måste ha valt att inte betrakta detta ett formellt övertramp mot regelverket men det är det den elakaste text vi har beskådat.

Alla dessa insändare har ett syfte. Många har svårt att hantera en kvinnlig kommunchef som inte låter sig manipuleras med ett ryggdunk. Där starka krafter i lokalsamhället inte får frikort när det är felaktigheter begångna. Kommunlagen och svensk lag gäller även i Alingsås. Det tycks nu ha samlas en mobb på insändarsidorna med en del gubbiga förtecken. Dags att lyfta debatten tillbaka på spåret!

  • Medarbetarna
En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Ett flertal av de insändare som når AT i dessa dagar returneras till avsändaren med påpekande om formuleringar som inte godkänns i vårt regelverk. Bland annat för att det förekommer ord eller meningar som vi anser kränkande. Dessa inlägg måste formuleras om, alternativt att vi kräver att meningar eller ord ska plockas bort helt. Insändare under anonym flagg bedöms betydligt hårdare än om man skriver under med sitt namn, och att vi kan få bekräftas att den personen existerar, när det kommer till personlig kritik eller angrepp i olika former. Det är heller inte ovanligt att vi helt låter bli att publicera om vi anser att inlägget inte håller en anständig nivå.

    När det gäller insändaren det refereras till kan den mycket väl tillhöra kategorin där vi har krävt omformuleringar. Vi vet dock att personen ifråga finns och även om kritiken är väldigt skarp, så tycker vi ändå att läsekretsen måste få tycka till om kommunens högsta tjänsteman, så länge det rör hennes ämbete. Att bryta ut formuleringen ”hennes dagar är räknade” och få det till ett dödshot, när det, precis som ”Medarbetarna” själva skriver, är kopplat till att hon borde sparkas om hon inte säger upp sig själv – känns väldigt hårdtolkat. Det är väl ganska uppenbart att det handlar om kommundirektörens tjänsteutövning. Vad insändarskribenterna bygger sina uppfattningar på har vi ingen anledning att ifrågasätta.

    Men självklart tar vi till oss kritiken och låter inspelet ligga till grund för fortsatta diskussioner kring gränserna för kritik, utifrån det publicistiska regelverket. Vi vill också att debatten ska hålla en anständig nivå.
    AT:s DEBATTAVDELNING

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.