En hel del är trötta

Alingsås

En hel del är trötta på debatten. Må så vara att några debattörer fortfarande försöker pumpa upp indignationen men bränslet liksom börjar tryta. Man slänger naturligtvis in det som finns till hands även om det är sekunda. Som att kommunchefens konsult inte redovisat sitt konsultbolags inkomst till sin förra arbetsgivare. Knappast något som man kan lägga kommunchefen Susanne Wirdemo till last för. Men för tusan, in med det i brasan. Och hoppas att någon går igång på det. Och så var det något om kommunens annonser.

Vi bakom signaturen ”Medarbetarna” anser att fakta vinner alltid över vinkling. Ett inlägg påstår att kommunen inte visar kallelser/protokoll på nätet. Demokratin är hotad. Anslagstavlan har stängts på rådhuset och finns inte digitalt. Att påstå något som inte stämmer och som går att kontrollera är inte så smart. Det är bara att gå in på alingsas.se. Den digitala anslagstavlan finns där. Olika nämnders möten och protokoll finns klickbara. Systemet för nämndmöten uppgraderades i början av året. Gamla protokoll fanns tillgängliga men inga nya kunde läggas upp i systemet under en tid. Information om detta fanns på hemsidan. Nu är det åter normal drift. Så skribentens påståendet är alltså falskt.

Fakta är att kommunstyrelsen och politiken har tagit besluten i ABC-frågan. Fakta är att kommunchefen har fått sina uppdrag av politiken i ABC-frågan. Där kunde historien vara slut.

Men inte i Alingsås. Anno 2018, ett valår. Krafter i lokalsamhället försöker bakvägen få en ändring på demokratiska beslut. Krafterna är ekonomisk makt, mediemakt och politisk makt.

För alla tjänstemän som varit involverade i arbetet med att klarlägga oegentligheterna innebär det att de riskerar att bli en måltavla. Har deras namn nämns i kommunchefens information begärs med automatik deras epost ut. Personal utsätts för press. Tjänstemän får i grupp förklenande omdömen på insändarsidor. Vissa tjänstemän får begäran om att lämna ut all sin epost. Inte bara det som gäller ABC. Lagligt, men svårt att inte misstänka någon form av trakasseri. Generellt sett har inte påverkansförsök på tjänstemän uppmärksammats av de nationella fackliga organisationerna i någon större omfattning. Det borde det. Mer om det lokala fackens agerande längre fram.

Men här har vi en kommunchef som står för att lagar och regler följs. Och politiska beslut verkställs. Även om det är starka krafter i lokalsamhället som brukar få sin vilja igenom i olika sammanhang och som nu är riktigt sura. En och annan chef har genom åren har varit ängslig över de starka krafterna. Nu är det fakta ligger till grund för beslut. Felaktigheter som kommer fram i ljuset åtgärdas.

2017 års budget, beslutad av politikerna, innebar en bantning av kommunledningskontoret och att flera verksamheter på kontoret skulle läggas ut eller slås samman med andra kommuner. Något som nu används emot kommunchefen av de krafter som vill riva upp ABC-besluten.

Flera av det lokala facken tycks ha en egen politisk agenda och försökte tillsammans med andra krafter på ett högt spel med syfte att avsätta kommunchefen. Därför är det helt logisk att facket slutat prata med oss anställda på kommunledningskontoret och försöker dessutom blockera att kontoret får välja egna representanter i den lokala samverkansgruppen. De vill helst fortsätta sitta där för att själva styra spelet.

GT gör en egen fördjupad efterforskning i ABC-härvan baserad på egna observationer och finner en mängd krognotor utan underlag och oklara sponsoravtal. Det är inget man känner till om man bara läser lokal media. Där ligger locket på. Istället fylls den lokala tidningen med berättelser från personer som kommunen anmält och deras utsagor att inga oegentligheter har inträffat och det i själva verket är ett rättsövergrepp. Nyhetsfokus är inte att ta fram fakta utan att kommunchefen inte är tillgänglig för att svara på lokaltidningens frågor som enligt tidningens egen utsago är formulerade av de ABC-medarbetare som anmälts av kommunen. GT kunde berätta att en spade är en spade. Men dit har inte lokalmedia kommit. De som talar om att media inte behandlas med respekt måste lyfta blicken. Vi lämnar här stadens bloggare utanför begreppet media då ambitionen där, inte ens på papperet, tycks handla om objektiv rapportering.

Låt oss ta ett steg tillbaka och skåda slagfältet. ”Information warfare”- det pågår ett informationskrig. Ett antal fotsoldater agerar, men finns det fotsoldater så finns det strateger som sitter bakom fronten. Krafter söker skapa förutsättningar att avsätta kommunchefen och därefter ta en återställare på hela ABC-frågan. För att rubba politiken behöver man chikanera Susanne Wirdemo. Vi anser att Susanne behandlas orättvist. Det är dags att titta på vilka som tjänar på återställaren.

Ingen vågar prata om elefanten i rummet. Alingsås riskerar snart att framstå som Korsbæk, den fiktiva staden i den legendariska danska TV-serien Matador, där personliga relationer och den allenarådande banken styrde.

  • Medarbetarna
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.