Tyska mediekoncernen Bertelsmanns ägare Liz Mohn (till höger). Bertelsmann håller evenemang i samband med Världsbankens och Internationella Valutafondens (IMF) vårmöten i Washington.

EU presenterar nytt migrationsinitiativ

AT i Washington

Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) höll förra veckan sina vårmöten i Washington, och samtidigt arrangerade den tyska mediekoncernen Bertelsmann och dess stiftelse Bertelsmann Foundation evenemang. En konferens med rubriken ”Att hantera de grundläggande orsakerna till migration” hölls på torsdagen. Då EU-representanter presenterade Europeiska Investeringsbankens (EIB) initiativ ”the Economic Resilience Initiative (ERI),” där EIB skjuter till ytterligare 6 miljarder euros under en femårsperiod, för att stödja unionens södra grannar (Nordafrika och västra Mellanöstern) och västra Balkan för ekonomisk tillväxt och utveckling – ett uttryck för att ”hjälpa på plats”.

Man hoppas att mobilisera ytterligare 15 miljarder euros i investeringar. Detta på toppen av de 7,5 miljarder euros i finansiering som redan sker i regionerna. Med målsättningen att skapa arbetstillfällen och tillväxt i dessa områden. Initiativet kan ses i sammanhang till de senaste årens migrationskris. Bland deltagarna i seminariet återfanns bland andra chefen för European Investment Bank (EIB), Werner Hoyer, och Luxembourgs finansminister Pierre Gramegna. ”Migrationen återfinns högt på EU:s agenda, och problemets omfattning är så stor. Med en enorm befolkningsökning i Afrika,” sade Stefano Manservisi från EU-kommissionen.

Bakom initiativet står alltså Europeiska Investeringsbanken (EIB), som är EU:s finansieringsinstitut. Werner Hoyer menade att de senaste årens migrationskris utgjort en stor börda för Italien och västra Balkan, men också för destinationsländerna Sverige och Tyskland. Gelsomina Vigliotti från det italienska finansdepartementet påpekade att Italien befinner sig i förgrunden för ett stort tryck söderifrån. Pierre Gramegna sade att krig, katastrofer och klimatförändringar, men också ekonomiska motiv är bakomliggande orsaker till den omfattande migrationen till Europa. Men betonade att man vill fokusera på investeringar istället för bidrag och understöd, och vikten av att hjälpa entreprenörer i Mellanöstern, men att det är kritiskt att få den privata sektorn involverad. Som dock inte är lika intresserad av att investera i farliga och riskfyllda regioner.

I seminariet deltog också Dina Shawar från Silicon Badia Investment Fund, en investeringsfond som arbetar i Jordanien och Egypten, och investerar i olika projekt och start-ups. Hon menade att Mellanöstern-regionen lider av en begåvnings- och forskarflykt. ”Det här är affärer. Inte utvecklingshjälp.” Hävdade Årt De Geus, som är President och CEO för Bertelsmann Foundation och tidigare var holländsk minister (2002-2007) i Balkenende-regeringen.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.