Foto: ALINGSÅS KOMMUN
Susanne Wirdemo.

Fåordiga svar från Wirdemo

alingsås

I förra veckan lämnade kommundirektören Susanne Wirdemo in en polisanmälan mot fem personer: tre tidigare anställda på Alingsås Business Center, en konsult och en Estradanställd.
AT sökte i flera dagar kommentarer från kommundirektören som i onsdags återkom med svar över mejl.

Turerna kring Alingsås Business Center, ABC, tog nya vändningar i förra veckan.

Kommunen polisanmälde, genom kommundirektören Susanne Wirdemo, tre tidigare anställda på ABC som också avskedades i samband med detta: näringslivschefen Magnus Thordmark, handelsutvecklaren Joakim Gustafsson och evenemangsansvarige Mats Byström.

Konsulten Fredrik Grill och en anställd på Estrad fanns också bland de polisanmälda.

I helgen kunde AT berätta om att mejlkorrespondens mellan kommunalrådet Joakim Järrebring (S) och personalchefen Roland Ödh och information från en stängd chattgrupp på Facebook läckt ut.

Susanne Wirdemo kommenterade uppgifterna på kommunens intranät.
”Under lördagen erhåller jag och kommunstyrelsens arbetsutskott ett meddelande där allvarliga anklagelser riktades emot både kommunalrådet Joakim Järrebring och personalchef Roland Ödh. Det bifogades en länk till olika dokument där information kunde utläsas om att olika kontakter förekommit mellan parter kring planer om att avsätta mig som Kommundirektör”, skrev Wirdemo på intranätet.

AT: Upplever du att det finns politiker som vill ha dig avsatt? Vad är det för information där det kunde utläsas att kontakter förekommit mellan olika parter med det syftet?
– Efter kommunstyrelsens sammanträde i måndags har jag valt att inte kommentera det här ytterligare, skriver Wirdemo.

Hur ser du på att uppgifter läcker ut som inte bedömts som offentlig handling?
– Vi säkerställer våra rutiner och följer de lagar som gäller för en offentlig verksamhet.

Vad blir kommunledningens nästa åtgärd i ABC-ärendet? Kommer polisanmälan att kompletteras?
– Inga kommentarer.

Vad var det som inte stämde i AT-artikeln om Järrebring och Gustafsson? (med tanke på det du skrev på kommunportalen om ”Här framfördes en blandning av åsikter, kritik och någon form av förklaring till en händelseutveckling som inte överensstämmer med de beslut som fattats eller de rutiner som följts i samband med avstängning av medarbetare ifrån ABC)?
– Det stämmer inte med den bild arbetsgivaren har över processen. I övrigt inga kommentarer.

Vad är förklaringen till att ”medverkan till” och ”medhjälp till” ett misstänkt brott är skäl nog till avsked med omedelbar verkan?
– Arbetsgivarens uppfattning, avstämt med externa advokater, är att grund föreligger för avsked. Avskedet är verkställt. I övrigt inga kommentarer.

Vad säger du om förklaringarna till inköp som Fredrik Grill och den Estradanställda kommit med?
– Inga kommentarer.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.