”Felaktigt utförsäkrade borde få skadestånd”

Alingsås

Angående AT:s ledare 19 april, ”Värdesätt avslagen”. Ledaren hävdar att den tjänsteman som gör många avslag arbetar mer och därför är värd en högre lön. Men det kan inte ta många minuter att klippa och klistra ihop de klichéartade avslag Försäkringskassan skriver numera. Den som ska premieras i lön är inte alls den som avslår mest, utan den som gör de mest korrekta bedömningarna!

Det stora problemet på den ”systembärande” nivån är idag att Försäkringskassan inte riskerar någonting när de fattar felaktiga myndighetsbeslut. Den sjuke som har anhöriga och pengar nog att orka överklaga ett avslag, skaffa juridiskt biträde till detta, och som får rätt, får inget skadestånd, inga kostnader betalda, inte ens ränta. Trots att domstol fastslagit att Försäkringskassan gjort ett felaktigt myndighetsbeslut, behöver de bara betala ut ersättningen retroaktivt från ansökningsdatum, och har alltså ändå tjänat in räntan. Så de avslår.

En läkare jag talade med nyligen sa: ”Jag tror de avslår så långt de kan”. Och ofta fungerar det ju, för den sjuke orkar inte överklaga och/eller har inte råd med den nödvändiga juridiska hjälpen, många tusen kronor. Läkarna sitter många övertidstimmar och skriver om sina intyg för att Försäkringskassan underkänt dessa, och Arbetsförmedlingen tvingas gång på gång ta emot samma utförsäkrade sjuka på tremånadersperioder.

Ingen tar upp att de felaktigt utförsäkrade borde få skadestånd. Alla är tydligen överens om att i detta fall är rättssäkerhet överskattat. Annars skulle jag gärna avslutat med frågan: Varför anser inte Alingsås tidnings ledare att rättssäkerhet inom sjukförsäkringen är viktigt?

  • Jeanette Johansson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.