Foto: Johan Hallberg
Fika på stan. Måltidsturism är ett av de prioriterade områdena i den nya handlingsplanen.

Ny plan för turism och besöksnäring

Alingsås

Kommunen har nu antagit en ny handlingsplan för turist- och besöksnäringen – förhoppningen är att planen ska få positiva effekter för det lokala näringslivet och besöksnäringen.

Turism- och besöksnäring är världens snabbast växande näring med en global tillväxt på fem till tio procent per år. I Sverige beräknas näringen årligen omsätta närmare 280 miljarder kronor. Därmed finns stora pengar i besöksnäringen för en kommun.

– Kan vi få många aktörer att samverka i besöksnäringsfrågorna kan de hjälpa till att lyfta hela Alingsås, säger Anneli Schwartz, förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Tre viktiga områden

Från och med i år har kultur- och fritidsnämnden fått ansvaret för kommunens turist- och evenemangsverksamhet. I den handlingsplan som nu har antagits pekas tre områden ut som särskilt viktiga i Alingsås kommun, och det är kulturturism, naturturism och måltidsturism.

Målet är att utveckla Alingsås kommun till en attraktiv destination för alingsåsare och turister utifrån – allt för att skapa en lokal ekonomisk tillväxt. För att nå målet ska till exempel den digitaliserade turist- och besöksnäringen utvecklas.

”En effektiv besöksnäring”

– En del i handlingsplanen handlar om att vi ska skapa en organisation med samverkanspartners för att få en effektiv besöksnäring, som till exempel näringslivsråd, kafénätverk och liknande. Detta kommer att gynna inte bara besöksnäringen, utan hela det lokala näringslivet, säger Anneli Schwartz.

Enligt planen ska även utbudet av produkter och koncept utvecklas och paketeras på ett bättre sätt.

Ny strategi för turistbyrån

Under våren ska en ny strategi presenteras för hur Alingsås turistbyrå ska arbeta med den nya handlingsplanen som grund.

I den delen kommer det, enligt ett pressmeddelande, troligen att genomföras vissa ändringar i förhållande till tidigare antagna strategier. Samtidigt konstateras att mycket av det arbete som görs av turistbyrån idag förväntas kunna fortsätta i nuvarande form.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.