Så här kan den nya grundskolan se ut, den som ska ersätta Kesbergskolan och Vårbergskolan. Skiss: Vårgårda kommun.

Oenighet om nya skolans namn

Vårgårda

Ska den nya skolan i Vårgårda få ett gammalt namn? En oenig namnjury föreslår nu… Kesbergskolan.
– Förslaget är kontroversiellt, medger Sabina Talavanic.

Som kommunens bygg- och miljöchef är hon en av medlemmarna i namnjuryn. Den jury som fått i uppdrag att ta fram ett namn på den nya skola som ska byggas i Vårgårda nästa år.

För att engagera allmänheten utlyste kommunen i höstas en namntävling. Över 130 förslag kom in, men ingen av de mer nytänkande föll juryn i smaken.

– Tävlingen gav oss inte någon särskild hjälp, menar Sabina Talavanic.

Björkparkskolan var inledningsvis ett av de förslag juryn enades om. Men nu har man svängt och föreslår alltså Kesbergskolan, namnet på en av de två befintliga skolor som den nya skolan ska ersätta.

– Vi har utgått från kulturminneslagen, där det står att gamla och befintliga namn om möjligt ska återanvändas vid nybyggnation. Det står också att namnet helst ska ha en koppling till platsen och vara unikt i regionen, förklarar Sabina Talavanic och påpekar att den nya skolan kommer att hamna rakt framför friluftsområdet Kesberget.

Har ni varit eniga i juryn?
– Nej, inte alls.

Tror du inte att en del kommer tycka att förslaget är lite tråkigt?
– Jo, det tror jag.

– Förslaget är kontroversiellt. Jag tror att vissa politiker vill ha ett annat namn, det namn som näringslivet önskat; Lindbladskolan.

Namnjuryn har varit tveksam till att döpa skolan efter Autolivs grundare Lennart och Stig Lindblad. Dels därför att det inte är brukligt att döpa byggnader efter personer som fortfarande lever, dels för att skolan inte har någon tydlig koppling till Autolivs verksamhet.

Onsdag den 25 april ska Sabina Talavanic presentera juryns namnförslag för kommunstyrelsen.

– Jag förväntar mig att det kan bli återremiss, säger hon.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.