Regeringens bostadspolitik är ett stort misslyckande

Vårgårda

Replik till Peter Eriksson m fl (10/4).

Regeringens bostadspolitik handlar i regel om en sak – att ge miljardsubventioner till byggbranschen. Den rödgröna subventionspolitiken har testats förut och dömdes ut redan då. Det är en mycket dyr och ineffektiv politik som inte ger fler bostäder. Bostadsminister Peter Eriksson tycks heller inte själv kunna svara på om det finns ett samband mellan regeringens subventioner och de hyresrätter som byggts de senaste åren.

Tidigare i april kom Boverkets nya prognos som pekar på att bostadsbyggandet minskar. Myndigheten justerar ned antalet påbörjade bostäder med 8 000 för 2018, en sänkning med 11 procent jämfört med föregående år. Mest sjunker byggtakten i Stockholm där inbromsningen väntas bli uppemot 25 procent. Att Boverket så tydligt sänker prognosen för hur många bostäder som kommer att påbörjas i år bekräftar det faktum att Peter Eriksson saknar en bostadspolitik som är förankrad i verkligheten.

Vårgårda liksom många andra av landets kommuner efterfrågar inte mer pengar till byggbolagen, utan bättre förutsättningar och regelverk som på allvar kan öka bostadsbyggandet.

Trots att regeringens bostadspolitik saknar effekt, fortsätter regeringen att höja byggsubventionerna i vårbudgeten. Sverige behöver en bostadspolitisk reformagenda som på riktigt skapar förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Vi behöver omfattande regelförenklingar, få fram mer byggklar mark och korta ledtiderna för bostadsbyggande. Här har den rödgröna regeringen sagt konsekvent nej till våra förslag som skulle underlätta nybyggnation av bostäder. Peter Eriksson kan få igenom regelförenklingar för bostadsbyggande i riksdagen vilken dag han vill. Men viljan saknas. Det beklagar vi.

Bostadskrisen verkar vara här för att stanna om den rödgröna regeringen passivitet i bostadspolitiken får fortsätta råda. Det har inte Sverige råd med.

  • Mats Green (M) Bostadspolitisk talesperson
    Kenneth Max (M) Gruppledare Vårgårda
    Claes Hägermalm (M) Ordförande i myndighetsnämnden Bygg och Miljö
    Mikaela Engström (M) Ledamot i Samhällsbyggnadsutskottet
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.