Arkivbild: BOSSE ÅSTRÖM
Horsbyskolan, Herrljunga.

Snart börjar bygget vid Horsbyskolan

Herrljunga

Upphandlingen av Horsbyskolan överklagades av Fiddes El & Bygg. Kommunen tvingades göra om och det slutade med att det blev just Fiddes El & Bygg, som fick totalentreprenaden.

Horsby etapp 1 består av nybyggnation och uppförande av en skolbyggnad i två plan om vardera cirka 700 kvadratmeter, Byggnaden placeras på kullen söder om skolan, som används för pulka­åkning på vintern.

Skolbyggnaden kommer att innehålla totalt åtta klassrum varav fyra fritidsavdelningar samt lekhall, grupprum och personalarbetsplatser. Schakt- och byggnadsarbeten pågår mellan 1 maj 2018 till 31 maj 2019, då slutbesiktning beräknas ske. Under byggtiden blir det en del störande buller.

Skolan byggs i prefabricerad betong, vilket medför tunga transporter på Horsbyvägen. Området kommer att spärras av under byggtiden och tillträde är förbjudet. Etapp 2 är ny matsal och kök, som är planerad att byggas mellan skolan och förskolan under 2019-2020.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.