Foto: Alingsås kommun
VIKTIGA FRÅGOR. Robert Gustafsson ser sitt nya jobb, som mänskliga rättigheter-strateg, som en spännande utmaning.

Strateg med fokus på mänskliga rättigheter

Alingsås

Sedan i januari är Robert Gustafsson Alingsås kommuns förste Mänskliga rättigheter-strateg. Rollen ersätter det som tidigare hette funktionshinderstrateg.
– Det är en fantastisk rolig utmaning, säger Robert Gustafsson.

Gustafssons företrädare var Kristina Avaheden, hon arbetade då som funktionshinderstrateg men pläderade för att bredda rollen. När det sedan var dags för Robert Gustaffson att tillträda hade tjänsten utvecklats och blivit det som nu heter mänskliga rättigheter-strateg.

Istället för att fokus bara hamnar på tillgänglighet för personer med fysisk funktionsnedsättning, ska det vara tydligt att Gustafssons arbete är bredare än så.

”Fortfarande väldigt viktigt”

– Först och främst ska ju sägas att Kristina (Avaheden) redan jobbade på ett brett sätt, men med den nya titeln blir inriktningen tydligare. Funktionshinder i form av fysiska funktionshinder är fortfarande väldigt viktigt – men det finns fler typer av funktionshinder som på ett mer naturligt sätt kan tas upp i arbetsgången, säger Robert.

Ett exempel är personer med språksvårigheter, eller personer med neuropsykiatriska besvär som adhd eller andra diagnoser.

– Man kan tänka sig att fokus på det offentliga rummet tidigare varit att göra det tillgängligt att komma in i medan det kanske inte diskuterats så mycket kring intryck. En person med problem att ta in för många intryck på en gång, kan till exempel få det svårt om vi har rum som upplevs röriga, säger han.

Synliggöra arbetet

Robert berättar att hans jobb i stora drag går ut ut på att se till så att de grundläggande mänskliga rättigheterna säkerställs.

– Det handlar också om att synliggöra att det mesta arbetet som vi gör i kommunen faktiskt bygger på mänskliga rättigheter.

Tillsammans med folkhälsostrategen Charlott Klug och miljöstrateg Anna Wenstedt blir nu ett av de första uppdragen att ta fram ett underlag tillsammans med politikerna kring Agenda 2030. Också känt som FN:s 17:e globala mål, för en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Har viktiga erfarenheter

Robert har tidigare arbetat som flyktingpedagog i kommunen och erfarenheterna därifrån hoppas han ta med sig in i sitt nya jobb.

– Även där jobbade jag en hel del med hur det är att kunna integreras in i en miljö där du inte kan alla koder och har alla verktygen, som språk och kanske utbildning. Det känns som en helt rätt bakgrund i den här spännande utmaningen.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.