Svar till redaktionschefen från Medarbetarna

Alingsås

Vi vill börjar med att tacka Claes Svensson, AT:s redaktionschef, för kommentaren till vår insändare ”Hårda vinklingar eller mer nyans?”

Vi tror på debatt och dialog. Syftet med att vi skriver är att vi är trötta på ensidigheten i framställningen av vår arbetsplats, kommunledningskontoret.

Som stadens helt dominerande mediehus tror vi att AT ett särskilt ansvar. Vi hoppas att vi kan vara överens om det, Claes. Ett ansvar för att redovisa båda sidors uppfattningar i ABC-frågan och de andra frågorna som varit i fokus.

Vår upplevelse är att tidningens journalistik inte försöker spegla båda sidorna. Vad beror det på ?Kan det förkomma spel och påverkansoperationen från olika aktörer ? Vi känner till redaktionens ståndpunkt. I januari skrev ni att ”Antydningar om att vi skulle ha en dold agenda med ”ett antal koordinerade artiklar för att plocka Susanne” känns därför knappast ens seriöst”.

Låt oss se tillbaka en stund. I slutet av januari (24/1) gjorde AT en granskning av kommunchefens konsult för chefsstöd och tog samtidigt upp ett stort utspel mot kommunchefen från fackliga förtroendevalda. Utspelet var för oss alla på kontoret en stor överraskning. Varken innan eller nu senare har facket hört av sig till oss anställda på kontoret. Och vi skriver nu mitten av april.

Personalchefen gjorde sedan ett eget utspel i en AT-intervju i nästa nummer (27/1) med kritik mot kommunchefen. Och som vi nu förstår i efterhand så skickas det samma dag meddelanden mellan personalchefen och en politiker med information som skulle beläggas med ”yppandeförbud” och distribueras vidare till andra i politiken.

Politikern svarar med att vederbörande stöder personalchefens AT-utspel. Tidigare hade personalchefen skickat en önskan till politikern om att ”en förändring är nödvändig” och få med andra politiker ”på tåget”. Där pågick uppenbarligen någon form av påverkansoperation från personalchefen vid utan kommunchefens kännedom. Och AT:s artiklar blev en del i den operationen. Om målet var att avsätta kommunchefen låter vi vara osagt. Det skulle kunna vara en tolkning. Men det får var och en bedöma.

Senare har det varit stora uppslag om hur kommunens huvudskyddsombud anmäler Alingsås kommun till Arbetsmiljöverket. Anmälan avser kommunledningskontoret och ännu har nog ingen på kontoret fattat vad den avser. Någon facklig representant eller huvudskyddsombud har inte kommunicerat detta med personalen. Den kortfattade information vi har kommer från kommunalrådet som nu är beställare.

Och den senaste tiden har vi ABC-frågan där framförallt den avskedade personalen får stort utrymme att berätta sin historia. Lek med tanken, hade två eller tre avskedade undersköterskor fått lika stor exponering? ”Intresset ljuger aldrig” som det heter. Efter nästan varje artikel ska kommunchefen stå till svars. Så är även logiken med utspelet från en politiker i förra helgen kring skärmbilder från facebookgruppen och de läckta mejlen som Claes kallar ”hemliga”. Ska vi vara upprörda över vad som försiggår där eller vara upprörda över att de har läckts ?

AT används som en plattform för att kritisera kommunen. Det är i sin ordning att kritisera kommunen, det en del av vår demokrati. Men det som vi upplever oschysst att inte redovisa helheten. Ingen är väl så naiv att man inte kan se att i detta kraftfält pågår en del spel och där AT riskerar att bli utnyttjade alternativt eller väljer helt enkelt att ta ställning.

Var och en får ta sin uppfattning om den aktuella artikeln (AT pappersutgåva 10/4) som vi kritiserade var vinklad. Vad vi ville från vår sida var att redovisa helheten av vad Susanne Wirdemo skrivit. Vi krävde inte att AT skulle publicera hennes inlägg från kommunens intranät utan ville visa på möjligheterna till att inhämta information .

Claes skriver ned åtta punkter där de flesta börjar med orden ”Det är inte AT som…”. Vi gillar när Claes skriver ”Det är inte AT som påstår något eller tar ställning åt det ena eller andra hållet.” Men vi kan inte låta bli att tycka Claes blir lite anklagande i tonen sedan. Låt oss titta på några punkter som knyter an till den aktuella ABC-frågan. ”Det är inte AT som först erbjudit ABC-medarbetarna avgångsvederlag enligt gängse normer och därefter valt att byta spår och polisanmäla.” och ”Det är i princip uteslutande medarbetare som känner sig misskrediterade och anklagade. AT försöker ta reda på de svar som de själva inte får.” Ja, vi har alla ett val och detta är väl tydligt – AT har tagit ställning och står upp för ABC-medarbetarna. Ja, men då vet vi!

Vi förstår varför det är så väldigt svårt att i AT hitta en begriplig redogörelse kring ABC-frågan utan det är mest fragment och enskilda berättelser om ett människors oskuld. Ta det faktum att tjänsteskrivelsen kring internutredningen som kommundirektören lämnade till kommunstyrelsen inte innehöll något annat yrkande än att anta rapporten. Det var politikerna som gav kommundirektören i uppdrag att entlediga ABC-chefen och ge mandatet att hantera de två ABC-medarbetarna! Men det passar ju dåligt in i bilden som ABC-medarbetarna torgför ”Wirdemo söker med ljus och lykta fälla sina egna medarbetare ” och där som Claes beskriver AT:s roll som att ”ta reda på de svar som de (ABC-medarbetarna) själva inte får.”

Avslutningsvis har Claes tre frågor till oss och varsågod här är vårt svar.

Fråga: Ska vi i de här specifika fallen avvisa kritiska röster och hänvisa till att alla kommunala beslut per automatik alltid är rätt?

Svar: Det tycker vi absolut inte och det har vi inte påstått och det vore ju helt galet om ni bara lyfter fram den ena sedan, det önskar vi inte! När man är ett dominerade media bör man ge utrymme för båda sidor. Du får ursäkta men vi tycker väl inte att AT har någon historik av att vara särskilt granskade kring kommunala beslut. Dock tar vi det som ett löfte för framtiden att granskningen kommer att fortsätta andra frågor.

Fråga: Har ni, ”medarbetarna” redan dömt era tidigare kollegor, alltså innan åtal väckts?

Svar: Nej det har vi inte, har vi sagt det? Vi ville bara ge er bilden av att det finns fakta som förklarar varför besluten går i denna riktning, vilket vi tror att du borde vara intresserad av att lyfta fram så läsarna även får ta del av kommunens argument. ABC-kollegorna har valt att ta sin sak via media och inte med kommunen. Det är deras val. Vi har läst revisionsrapporten och internutredningen som våra kollegor har utfört och finner dessa vederhäftiga.

Fråga: Tycker ni som står bakom insändaren att det råder ett normaltillstånd i kommunapparaten just nu?

Svar: Nja, är väl svaret. Tidigare kommunchefer har kanske låtit saker passera lite för lätt med lite ryggdunk. Kanske befinner vi oss mitt i en kulturförändring där den nya kulturen handlar om göra verklighet av politiskt fattade beslut och att besluten som fattas gäller alla i organisationen. Vi tror nog att ”kommunapparaten” på skolor och inom omsorgen fungerar oavsett mediestormen. Där funderar man väl kanske på kafferasten vad som pågår här på Rådhuset. Definitionen av normaltillstånd är väl att politiken ska ge oss förutsättningar att göra vårt jobb och genomföra de politiska beslut som är fattade. Där finns det väl en del att önska.

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Vi är helt eniga i bemärkelsen att vi tror på en dialog. Vi känner även stort ansvar, och därför är vi också väldigt selektiva när det gäller olika typer av inspel som når oss. Har också full förståelse för att ni reagerar som ni gör om ni inte känner igen er i rapporteringen.
  Ska försöka utveckla och svara på de frågor ni återkommer med.

  I vilken utsträckning det förekommer ett spel och påverkansoperation från enskilda eller grupperingar av anställda, före detta anställda eller personer i kretsen kring dessa är lite svårt för oss att bedöma. Vi har inte motsvarande resurser som kommunen att tillsätta oberoende utredningar för slå fast det ena eller det andra. Däremot kan vi ta del av handlingar i det kommunala diariet och prata med de parter som berörs. Vi drar inga slutsatser utan försöker redovisa läget fortlöpande.

  Det känns ganska självklart att prata med facket i ett sammanhang där det pågår ett personalärende där meningarna går kraftigt isär. I synnerhet som det ligger en skattefinansierad verksamhet i potten. Det ”stora utspelet ” där förtroendevalda från flera olika fackförbund kom med relativt samstämmig kritik tillkom inte på AT:s initiativ. Men det understryker ganska tydligt allvaret i situationen, kan man tycka.

  Att det kom som ”en stor överraskning för alla på kontoret” får ni nog prata med de fackliga företrädarna, alternativt arbetsgivaren om. Personalchefens eventuella agenda och skriftväxling med andra berörda kan vi heller inte ta ansvar för. Men vi ville naturligtvis informera läsarna om att personalchefen först fråntagits sina befogenheter och därefter valt att gå vidare.
  Den interna informationen när det gäller huvudskyddsombudets anmälan till Arbetsmiljöverket kan vi överhuvudtaget inte kommentera mer än att det utifrån den brist på information ni beskriver kanske rent av var bra att ni hade möjlighet att läsa om den i AT.

  Alla, oavsett yrkeskategori, hade fått uppmärksamhet i de fall man känner sig hjälplös gentemot arbetsgivarparten (eller det som ofta kallas makten) på olika grunder. Men speciellt om det rör sig om skattefinansierad verksamhet. Det är nog väldigt få som väljer att gå ut publikt i tidningen som första instans, snarast som sista. Så svaret är ja, ett par-tre sjuksköterskor som först avskedats och därefter polisanmälts hade sannolikt fått samma uppmärksamhet – om de valt att träda fram i tidningen.
  AT är och ska vara en plattform för att berätta vad som händer och sker i kommunen. Ibland, ganska ofta, kallas vi till pressinformation för förmedla kommunala nyheter i alla dess former. Det är inte sällan vi är ensamma representanter från media och även ensamma om att skriva om det. I andra fall finns det anledning att förmedla kritik. Kombinationen är liksom basen i tidningens innehåll.
  Vi aktar oss noga för att bli utnyttjade och tackar också för goda råd när det gäller möjligheterna att inhämta information. Hoppas att ni också är försiktiga och inte låter er utnyttjas. Rent teoretiskt skulle det ju kunna vara ni som driver en dold agenda – för någon annan. Eller är en del i ett spel som ni kanske inte ens är medvetna om själva. Säger inte att det är så, men varken vi eller läsarna kan ju vara helt säkra.

  Ber om ursäkt om ni upplevde tonen som anklagande. Det var alls inte min mening. Ville bara visa på hur många delar som inte på något vis iscensatts av AT. Ja, vi har tagit ställning. För medborgarnas rätt att komma tills tals och försvara sig. Tills eventuell dom faller eller ärendet är att betrakta som avslutat.
  Tack också för svaren på mina frågor. Och återigen, vi vill alltid ge utrymme för båda sidor. Och i de fall vi inte lyckats få kontakt finns det alltid möjlighet att bemöta eventuella felaktigheter med högsta prioritet.

  Angående det faktum att ABC-medarbetarna” valt att ta sin sak via media”, är väl just på grund av att de upplever att de inte har fått till stånd någon dialog med arbetsgivaren kring sina respektive uppsägningar. Om detta är ett felaktigt påstående, så är ju det ganska enkelt att rasera. Och det mesta av sakfrågorna i ABC-medarbetarnas argumentation rör ju innehållet i utredningarna. Det finns andra delar i den senare som vi har anledning att återkomma till, oavsett historik som granskande media. Viktigt att påpeka är också att det här långt ifrån bara handlar om medarbetarna på ABC. Vi får nästan fler propåer och frågeställningar kring den stora omsättningen av personal på KLK, likväl som oroande signaler direkt från förvaltningarna.

  Men det kan ju, precis som ni beskriver, handla om att vi befinner oss mitt i en kulturförändring. Ni får mer än gärna träda fram och berätta mer om den – och på vilket sätt tidigare kommunchefer låtit saker passera med ryggdunkar, så att kommuninvånarna förstår. Det låter väldigt intressant.
  Kanske borde även politiken vara tydligare när det kommer till vilka uppdrag och direktiv som åläggs kommundirektören. Känns som hon lämnas väldigt ensam i den offentliga debatten.
  CLAES SVENSSON, REDAKTIONSCHEF

Kommentering är stängd.

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.