Arkivbild: PATRIK SKOGLÖW

Bra vård – dålig ekonomi

Alingsås

Bra vård men dålig ekonomi. Den senaste rapporten från Alingsås lasarett har ungefär samma budskap som de tidigare.

Vid sitt senaste sammanträde fick styrelsen för Alingsås lasarett ta del av såväl kvalitetsuppföljning som ekonomisk redovisning för mars månad. Lasarettet uppvisar fortsatt goda vårdresultat. Bland annat fortsätter närsjukvårdsteamet att förbättra vården för multisjuka äldre i sjukhusets upptagningsområde.

Men kostnaderna fortsätter att överstiga intäkterna. De senare är i nivå med budget, men kostnaderna är högre. Underskottet för mars är 9,5 miljoner kronor, vilket är 2,2 miljoner sämre än samma månad förra året.

Prognosen är nu att lasarettet kommer att göra ett underskott på 20 miljoner i år. Med anledning av det har sjukhusdirektören beslutat om anställningsprövning för alla yrkeskategorier.

Problemet med överbeläggningar finns kvar, liksom det höga trycket på akutmottagningen. Medelbeläggningen för första kvartalet i år var 101,7 procent och akuten hade 11 procent fler besök under årets tre första månader jämfört med 2017.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.