• Foto: TOTTE VESTERLUND
    SKICKAS TILLBAKA. Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet om Prästlyckan.
  • Foto: TOTTE VESTERLUND
    BOSTÄDER I STÄLLET FÖR BILAR. Här, på Prästlyckan, planeras det för bostäder vilket skulle minska antalet allmänna parkeringsplatser.

Byggnation på Prästlyckan dröjer

Alingsås

Här, på Prästlyckan, planeras det för 105 lägenheter. Men i måndags återremitterade en helt enig samhällsbyggnadsnämnd ärendet.
– Förslaget var inte tillräckligt bra, så vi kunde inte acceptera det, säger nämndens ordförande Thomas Pettersson (C).

Detaljplanen möjliggör byggnation av fem stycken byggnader innehållande främst bostäder med till­hörande underliggande parkeringsgarage. Enligt planen får byggnader uppföras i maximalt tre våningsplan samt vindsvåning mot Norra Ringgatan och mot Prästgårdsvägen. För byggnaden i norr gäller två våningar samt vinds­våning. Planen medger även en byggnad om fem våningar, plus indragen takvåning, i planområdets västra del i anslutning till Brunnshusallén.

Planområdet vid Norra Ringgatan och Prästgårdsvägen utgörs i dag till största del av en allmän parkeringsplats som är avgiftsfri med 155 p-platser. 

Föreslagen exploatering innebär att den allmänna parkeringen försvinner och ersätts av ett nedsänkt parkeringsgarage under framtida bebyggelse. Detaljplanen ställer inte krav på att garaget ska tillhandahålla parkering för allmänheten.

Men samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet till kontoret och exploatören.

– Det måste upplevas som fler, minst två, huskroppar mot Prästgårdsvägen. En gestaltningsmässig variation som det beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för stadskärnan, säger Thomas Pettersson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer i torsdagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.