Förskoleupproret!

Alingsås

Förskoleupproret startades av Anki Jansson och Malin Hörlin efter att de gick upp på scenen under en utvecklingsdag den 28 oktober 2013 samma år startades en facebookgrupp med samma namn som till dags dato består av 26.000 medlemmar, det är förskolelärare, barnskötare, förskolechefer, föräldrar med flera.

Sverige anses allmänhet ha en av dom bästa förskolorna i världen och visst är mycket bra MEN den har urholkats under åren,numera trycks fler och fler barn in i verksamheten då det är den enda ”inkomsten” kommunala förskolor har. Samtidigt är det samma antal pedagoger som för 20 år sen. Vi lyder dessutom under skollagen med allt vad det innebär med krav på lärande, uppföljningar, dokumentation, handlingsplaner osv.

Vi skall också stå för trygghet och omsorg. Att se varje barn. Lägg till alla kringuppgifter som t ex: laga frukost och mellanmål, duka till måltider, diska, städa, ringa vikarier, beställa varor, schemaläggning och andra tidskrävande administrativa uppgifter. Vi blir dessutom oftare sjuka än i många andra yrken,inte konstigt med tanke på att små barn drar på sig mycket och delar med sig av detta. TROTS det har vi fortfarande karensdag vilket tyvärr innebär att vi går ofta sjuka till arbetet pga ens egna ekonomi men också av solidaritet mot kollegor då vikariebristen i sjukdomstider är i det närmaste obefintligt.

Som ni förstår behövs Förskoleupproret! Vad vi vill är:

  • max 12 barn i småbarnsgrupp, 1-3 år
  • max 15 barn i storbarnsgrupp, 3-5 år
  • max 4-5 barn per pedagog i varje barngrupp 
  • att barngruppsstorlek är anpassad efter lokalens storlek
  • att barn med särskilda behov får de resurser som krävs
  • att alla förskolor har tillgång till specialpedagog – att det sätts in vikarier när verksamheten kräver det samt att det sätts in från första dagen
  • beslut om likvärdig, reglerad planeringstid för förskollärare i hela landet
  • fortbildning och kurser på arbetstid
  • ökad lön

Barnens och vår arbetsmiljö är hotad och nu vill Alingsås kommun öka barngrupperna pga ekonomi fastän vi redan för länge sen passerat skolverkets rekommendationer för storleken på barngruppen. Jag älskar mitt arbete med era barn men jag kan inte längre stå och låtsas att allt är bra inför vårdnadshavare. Att gå med en klump i magen efter en arbetsdag då man endast haft tid till att ”släcka bränder”.

Så snälla ni om ni bryr er det minsta om barnen som är dom största förlorarna, skriv på namninsamlingarna, åk till Göteborgs manifestation den 26 maj, sätt krav på era kommunpolitiker, ge våra chefer verktygen till att stå emot ökade barngrupper, ifrågasätt ert barns arbetsplats som förskolan faktiskt är för att ni vårdnadshavare har långt större makt än ni är medvetna om!

VI kämpar för era barns välmående varje dag så SNÄLLA ni gör desamma. Alingsås tidning och fackförbund är pinsamt tysta om detta.

www.forskoleupproret.weebly.com, sök gruppen förskoleupproret på facebook och gå med som stöd. Tack för ordet.

AT svarar:
Vi bedriver inga kampanjer. Men vi lyfter gärna problemen som berörs om det är någon eller några som ställer upp och pratar om dem. När det gäller synpunkter i olika ärenden så finns det alltid möjlighet att ventilera dessa på insändarplats, precis som nu är fallet. Vi kommer säkert att lyfta frågan i samband med enkätfrågor till politiker inför valet.
REDAKTIONEN

  • En engagerad men trött barnskötare
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.