Foto: PRIVAT
ÖVER TILLÅTEN GRÄNS. Grannar mätte upp över 70 dB vid skjutningar i april.

Ny bullermätning krävs i Ljur

vårgårda

I mitten av april genomfördes skjutningar på skjutbanan i Ljur. Grannar mätte upp bullernivåer som överskrider tillåten gräns. Nu åläggs skjutbaneägaren att genomföra en professionell bullermätning senast 31 maj.

Skjutbanan i Ljur är en fråga som dragits i långbänk i många år. Nu har grannar klagat på för höga ljudnivåer. De har ringt och mejlat till Vårgårda kommun i ärendet.

Vid skjutningarna i april var grannar, som är motståndare till skjutbanan, ute och mätte bullret. De använde sig av en bullermätare och mätningen skedde vid en av grannarnas fastighet. Dessutom dokumenterades förloppet genom att de filmade mätaren.

Vid flera tillfällen visade bullermätaren att tillåten ljudnivå överskreds, som mest noterades över 70 dB. Det är högre än tillåtna 65 dB. Filmen skickades till Vårgårda kommuns bygg- och miljöenhet.

Myndighetsnämnden Bygg och Miljö har beslutet att markägaren måste genomföra en ny professionell bullermätning.

Läs mer i lördagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.