• Arkivbild: JÖRGEN BJÖRME
    Glada miner i Vårgårda kommuns monter på Vårgårdamässan i april.
  • Arkivbild: STEFAN SAMUELSSON
    Jobbmässan i Estrad i mars var välbesökt men företagen är inte nöjda med klimatet i Alingsås.

Ny företagarenkät: Vårgårda bäst – Alingsås sämst

hela området

Vårgårda har Västra Götalands bästa företagsklimat medan Alingsås har det sämsta, enligt Svenskt Näringslivs senaste enkät bland företagare. Herrljunga är näst bäst i Sjuhärad, efter Vårgårda.

På tisdagen presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga enkätundersökningen där företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner. Årets enkät visar på ett förbättrat resultat i de flesta kommunerna i Västra Götaland.

Vårgårda ligger alltså fortsatt i topp i Västra Götaland. Det sammanfattande omdömet som företagen ger företagsklimatet i kommunen backar visserligen något från 4,6 till 4,5 på en 6-gradig skala, men 4,5 är ett toppbetyg och bland de högsta på nationell nivå, framhåller Svenskt Näringslivs Christina Riksén i ett pressmeddelande. 

På frågan om hur företagsklimatet har utvecklats under de senaste fem åren svarar 41 procent av de 108 Vårgårdaföretagare, som svarade på enkäten, att det har blivit bättre, 35 procent svarar oförändrat och endast 3 procent att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Vårgårda var 56 procent.

För Herrljungas del visar enkätundersökningen på en positiv utveckling av företagsklimatet. Företagarnas sammanfattande omdöme stiger från 3,9 till 4,0 och Herrljunga hamnar därmed på andra plats i Sjuhärad efter Vårgårda. Störst förbättring ser man på frågan om ”kommunpolitikernas attityder”. Lägst betyg sätter företagen på frågan om ”tillgång till medarbetare med relevant kompetens”.

På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser 39 procent av de 100 Herrljungaföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent svarar oförändrat och 10 procent att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Herrljunga var 57 procent.

Alingsås får däremot länets lägsta sammanfattande omdöme med betyget 2,5, det lägsta betyget någonsin för Alingsås, som även är den kommun som backar mest tillsammans med Härryda och Ale, -0,3 jämfört med 2017. Företagsklimatet fortsätter alltså att försämras.

”Det finns ett antal orosmoln”, skriver Svenskt Näringsliv i sitt pressmeddelande. På frågorna om kommunens tillämpning av lagar och regler, kommunpolitikers och tjänstemännens attityder till företagande samt dialog med kommunledningen blir betyget riktigt lågt, mellan 2,5 och 2,1 på en sexgradig skala.

På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser bara 9,5 procent av de 196 Alingsåsföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent svarar oförändrat och 37 procent att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Alingsås var 54 procent.

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör två tredjedelar av den kommunrankning som presenteras varje år. Vilka placeringar kommunerna får i år offentliggörs den 2 oktober. Då vägs också ett antal andra parametrar in, bland annat statistik från SCB.

Läs lokala kommentarer till företagarenkäten i torsdagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.