Öppet brev till kommunalrådet Filipsson och kommunstyrelsens majoritet

Alingsås

Många frågor som kräver svar!

Skandalen kring hur förre kommundirektören S. Wirdemos chefshandledare fick sitt arvode utbetalt har cirkulerat i pressen, liksom avskedandet av kommundirektören. Men det finns fler frågor kring detta som tangerar korruption och otillbörligt handlande.
Det är mycket tveksamt om kommunens regler för direktupphandling har följts. Upphandlingen har skett utan begränsning av antalet timmar och dokumentationen är slarvig, alternativt rättad i efterhand när obekväma uppgifter började läcka ut i media.

Vad var syftet med att ge S. Wirdemo en chefshandledare? Ville kommunstyrelsen att hon skulle få ännu hårdare nypor? Frågan är befogad eftersom det första avtalet är undertecknat samma dag som den utvalda chefshandledaren K. Åhström fick sparken från Göteborgs kommun för att hon var en oduglig chef, med alltför ”hårda nypor”!
Hur gick urvalet av chefshandledare till? Varför valdes inte någon av de chefshandledare som kommunen använt tidigare? Finns det några anbud från andra företag? Vad vi vet finns inte ens dokumenterat vilka meriter som valet av K. Åhström grundade sig på!

Har S. Wirdemo fått sköta urval, avtal och utbetalningar själv, utan insyn? Kände de varandra sedan tidigare? Så väl att de umgicks på juldagen?
Det finns två överenskommelser om chefstöd/rådgivning. Den första gällde mellan 14/9 – 30/11 under 2017. En ny skulle upprättas senast den 30 november om den skulle förlängas. Det gjordes inte. Inte förrän den 25/12 (på juldagen!) undertecknas den andra och den gällde från 1/1 – 28/2 2018.
För december månad finns alltså inte någon överenskommelse. Ändå har S. Wirdemo betalat ut arvode med 116 925 kronor för 68 timmar i december!

Utfördes en väntjänst för att K. Åhström skulle kunna dölja för Göteborgs kommun att hon hade en inkomst? Om det inte hade uppdagats av granskande journalister att arvodet hade betalats ut till makens firma, så hade K. Åhström fått behålla hela sitt avgångsvederlag från Göteborgs kommun plus arvodet på 485 797 kronor! Nu blev det ändå ingen lönsam affär för henne, eftersom hon blev av med både ett nytt jobb och hela avgångsvederlaget från Göteborg på grund av fifflet.

Har K. Åhström varit enbart chefsstödjare/rådgivare? Det ser mer ut som om hon gjort arbetsuppgifter som S. Wirdemo skulle sköta. Det gäller t ex turerna kring ABC, där K. Åhström lagt ner minst 80 timmar!

Varför skapades en ekonomidirektörstjänst samtidigt som S Wirdemo avskedades som kommunalråd? Behövs den tjänsten? På vad sätt har S Wirdemo gjort sig förtjänt av att få den? Hon har ju knappast visat att hon kan sköta upphandlingar, hålla ordning på avtal eller följa kommunens regler om dokumentation. Ingen politiker skulle komma på idén att inrätta en ny tjänst för att kunna behålla en oduglig lokalvårdare.
Inrättade ni tjänsten åt henne för att hon ska få ett snyggare CV? Är ett av skälen till att hon får arbeta kvar med stora ledande arbetsuppgifter, att hon ska kunna visa upp att hon slutat från två prestigefyllda tjänster, istället för som sparkad kommundirektör? Är det hela ett tack för att hon trots allt bara har gjort det som ni, kommunstyrelsens majoritet med Filipsson i spetsen, gav henne i uppdrag att göra? Väntjänster och gentjänster på den här nivån brukar i så fall kallas korruption!

Det var ni som gav S. Wirdemo en i det närmaste oinskränkt makt att fatta beslut, genom att tilldela henne flera höga poster i kommunen. Hon var lojal och utförde ert uppdrag och ni var nöjda. Därför avskedade ni henne först när det blev ohållbart att låta henne vara kvar, eftersom enskilda kommuninvånare, fackföreningar och ideella föreningar började protestera högljutt över maktfullkomligheten i kommunen. Genom att avskeda henne slapp ni framstå som de verkliga syndabockarna.

Problemet är att ni knyter alltmer makt till er själva och styr utan att använda er av tjänstemännens kunskaper. Till er hjälp har ni haft er lojala kommundirektör. Detta har lett till att kompetenta tjänstemän har sagt upp sig på löpande band, för att slippa arbeta under en så nyckfull och okunnig kommunledning.
Den tystnadskultur som ni nu skapat är raka motsatsen till demokrati. Att demokrati kräver öppenhet, det har ni omsorgsfullt glömt bort.

  • Elsa-Lena Åström och Lars-Olof Törnberg, Kommunistiska Partiet i Alingsås
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.