Foto: Filip Landqvist
ANSLUTA GC-BANA. Här är det tänkt att den nya gång och cykelbana ska ansluta till den befintliga som syns på bilden.

Ska knyta samman gc-nätet

Herrljunga

Herrljunga kommun har sökt statlig medfinansiering för att bygga en gång- och cykelväg som kopplar samman befintlig cykelbana vid Horsbystigen i Herrljunga.

Det rör sig om en sträcka på cirka 100 meter utmed Horsbystigen i Herrljunga där kommunen nu vill knyta samman två redan befintliga gång- och cykelbanor genom att bygga en ny gc-bana.

– Det finns ett behov i området, säger Claes-Håkan
Elvesten, gatu- och parkchef i Herrljunga kommun.

Står för hälften

Kostnaderna för den nya cykelvägen ligger på 327 000
kronor. 300 000 är i rena byggkostnader och 27 000 i förvaltningskostnader. Av denna totalsumma har Herrljunga kommun ansökt om 163 500 (50 procent) från Trafikverket.

– Pengarna är sökta för 2019 och får vi statligt stöd kommer vi också börja bygga under 2019, säger Claes-Håkan
Elvesten.

Knyta samman

Elvesten berättar att om kommunen inte får de pengar som man har sökt så får man göra en bedöming om ifall man ska genomföra bygget ändå och då stå för hela kostnaden själv.

I sin ansökan skriver kommunen att bakgrunden och syftet till åtgärden är att
knyta samman gc-nätet samt att skapa ett gång-/cykelstråk mellan bostadsområdet och in mot skola, järnvägsstation och centrum. Det ska då ge säkrare trafikmiljö och ökad framkomlighet för oskyddade trafikanter.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.