Två års fängelse för utpressning

Alingsås

Efter att upprepade gånger ha pressat en person på pengar fälls en 23-årig man för grov utpressning och döms till fängelse i två år.

Det var under början av året som en 23-årig man tog kontakt med en annan man och anklagade denne för att ha betett sig illa mot en kvinna. Den 23-årige mannen uppträdde hotfullt och uppgav bland annat att han hade kontakter med en mc-klubb. Han krävde också att motparten skulle betala 10 000 kronor för att göra rätt för sig.

Krävde 70 000 kronor

I mitten av januari träffades de båda männen vid Willys och 23-åringen fick de pengar han krävde. Gärningsmannen nöjde sig dock inte med det utan tog senare ny kontakt med mannen och krävde mer pengar. Under den följande månaden fick den 23-årige mannen vid ett 20-tal tillfällen pengar överfört till sig – totalt tillskansade han sig drygt 50 000 kronor. När 23-åringen vid ett tillfälle i februari försökte pressa mannen på 70 000 kronor vid ett tillfälle kom händelserna till polisens kännedom.

Förstärkta hot

När 23-åringen nyligen ställdes inför rätta bestred han ansvar för utpressning och utpressningsförsök. Han medgav dock att han tagit emot pengar från mannen, men att det inte förekommit något hot eller tvång från hans sida.

Tingsrätten menar att målsägaren har lämnat en detaljerad och logisk berättelse, och att hans uppgifter framstår som tillförlitliga. Till vissa delar stämmer mannens uppgifter också överens med vad 23-åringen har berättat. Rättens slutsats är att offret har pressats på pengar vid totalt 22 tillfällen och att gärningsmannen vid ett tillfälle försökte pressa honom på pengar. Enligt domen har gärningsmannen uppträtt hotfullt mot målsägaren och i samband med det ”påtagligt förstärkt hoten genom anspelningar på ett våldskapital”.

Fortsatt häktad

Den 23-årige mannen fälls nu för grov utpressning och försök till grov utpressning. Han fälls även för ringa narkotikabrott, rattfylleri, brott mot knivlagen och olovlig körning. Påföljden för gärningarna bestäms till fängelse i två år. Enligt rätten finns det risk för fortsatt brottslighet och därför ska 23-åringen vara häktad fram till det att domen vinner laga kraft.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.