Uppmaning till Alingsås ledande politiker!

Alingsås

Vi småföretagare är en viktig del i landet och i Alingsås kommun. Våra förutsättningar att bedriva verksamhet är starkt påverkade av olika lagar och regelverk. De som arbetar inom restaurang- och evenemangsbranschen inte minst. Det är verksamheter som kräver mycket personal tidvis. Personal som ska arbeta under stressade förhållanden, många gånger på obekväm arbetstid. Förutom nödvändig kompetens behöver även personalen vara servicemedvetna, glada och gästvänliga.

Det här kostar!

Därtill kommer gästernas önskan om olika event och andra nöjen som förhöjer vardagen. Därför är det vanligt att branscher samarbetar i syfte att kunna maximera gästernas/kundernas upplevelse. Det här kostar!

Restaurangernas lokaler synas av både myndigheter som av fackexperter men självklart även av våra gäster. Det ställer höga krav på underhåll, skötsel och fräschör. Det här kostar!

Allt det här, och Sveriges skattesystem, delar restaurangnäringen med alla branscher och därmed ska en sund marknadskonkurrens upprätthållas. Det här kostar också!

Enskilda verksamheter gynnas

Kommunens näringslivsenhet, ABC, har enligt olika rapporter på flera olika sätt agerat så att enskilda näringslivsaktörer gynnats vilket bland annat lett till att konkurrensen mellan restaurang- och evenemangsbranschen satts ur spel. Förutom att det bryter mot ett antal lagar och leder till en osund marknadssituation påverkas vi alla i kommunen av det här agerandet. Andra företag, än de få som dragit nytta av samarbetet med kommunen, kan inte konkurrera på rätt villkor om gäster/kunder när inte billig, kommunutbildad, arbetskraft erbjuds. Kommunens påkostade event förläggs enbart till samma plats, utanför en av stans krogar, gång efter gång. Inte heller väljer kommunen att ge bidrag till alla krögare i stan, under täckmantel av ett samarbetsavtal. Övriga fastighets­ägare får inte möjligheten att hyra ut lokaler, till god vinst, utan det är bara ABCs samarbetspartner som får den möjligheten. Det här kostar!

Hos övriga företag som är verksamma i kommunen inom andra branscher finns idag en stor osäkerhet om det som framkommit i de rapporter som tagits fram bara gäller restaurangnäringen i staden eller om det råder liknande situationer i övriga konstellationer och hur dessa då påverkar varierande verksamheter.

Måttet är rågat   

Vi är många företagare i Alingsås som tröttnat på det som utspelas i den här stan. Alla vågar inte stå upp eller orkar engagera sig, men det mullras hos de flesta småföretagarna. Vi som nu valt att gå ut med en offentlig uppmaning till kommunens ledande politiker gör det av en anledning: Sköt ert uppdrag och tillse att kommunen sköter sina näringslivskontakter utan att gynna enskilda näringsidkare. Vårt förtroende för er politiker och kommunala oberoende (?) tjänstemän har fått sig en rejäl knäck när härvan kring ABC uppdagades. Fast vad ännu värre är att ni nu försöker återställa den så kallade ordningen genom att tävla om att idiotförklara varandra och misstroendeförklara f.d. kommundirektören.

Menar ni på fullt allvar att ni som vi har valt att företräda oss alla i Alingsås inte står upp för lag och ordning? Hur ska vi som företagare och skattebetalare kunna ha förtroende för Alingsås kommun när ni verkar sakna både heder och moral? Det här kostar mer än tre miljoner i avgångsvederlag till den avsatta kommundirektören. Det kommer att kosta oss våra möjligheter att konkurrera på lika villkor och därmed kan vi inte utveckla våra företag på ett hållbart sätt. Minskade vinster medför nedskärning av personal och i slutänden till och med kanske risk för konkurs för någon av oss.

Det är priset för kommunens agerande i ABC-härvan!

  • ULRIK LINDELÖV
    JOHAN HENRIKSSON
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.