Arkivbild: FILIP LANDQVIST
Avtalet med Bräcke Diakoni om Ginstgården orsakar nu miljonböter för Alingsås kommun.

Alingsås tvingas böta fem miljoner

alingsås

Alingsås kommun döms att betala fem miljoner kronor för att ha brutit mot Lagen om offentlig upphandling.

Idag, fredag, kom utslaget från Förvaltningsrätten i Göteborg i ärendet som handlar om kommunens treåriga avtal med Bräcke Diakoni om driften av vårdboendet Ginstgården. Det avtalet tecknades i juni 2016 utan offentlig upphandling.

Alingsås kommun och Bräcke Diakoni ingick en överenskommelse om så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kontraktet löper perioden 30 juni 2016–30 september 2019, med möjlighet till förlängning.

Men Konkurrensverket tycker att det är fråga om en otillåten direktupphandling, som utestänger andra aktörer i branschen. Därför vände sig verket till förvaltningsrätten och ansökte om att kommunen ska betala en så kallad upphandlingsskadeavgift på 5,0 miljoner kronor.

Kommunen å sin sida har hävdat att avtalet gällde så kallade icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse och att det därför inte omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Men förvaltningsrätten har nu bifallit Konkurrensverkets ansökan. Rätten menar att det visst är fråga om att Bräcke Diakoni utför prestationer som är av ekonomiskt intresse för kommunen och att upphandlingen inte genomfördes i enlighet med lagstiftningen.

Konkurrensverket har uppskattat värdet på kontraktet mellan Alingsås kommun och Bräcke Diakoni till cirka 75 miljoner kronor. Vid verkets sammantagna bedömning anser den att böterna på 5,0 miljoner kronor är en avskräckande och proportionerlig sanktion för den aktuella överträdelsen.

Förvaltningsrätten skriver i ett pressmeddelande att det förelåg ett antal försvårande omständigheter som påverkar upphandlingsskadeavgiftens, alltså böternas, storlek. De bestäms därför till de fem miljoner om Konkurrensverket har ansökt om.

Kommunledningen i Alingsås sitter på fredagsförmiddagen i ett internt möte om det här ärendet och ger inga kommentarer förrän senare.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.