Foto: STEFAN SAMUELSSON
Ombyggnaden av Alingsås station pågår för fullt, men de planerade bullerplanken dröjer cirka två år.

Bullerplank försenas mer

Alingsås

De nya bullerplanken utmed järnvägen i Alingsås försenas till årsskiftet 2019-2020.
Två år senare än den ursprungliga planen.

Alingsås kommun har ännu inte beviljat bygglov för de upp till fem meter höga bullerskyddsskärmarna, som Trafikverket vill sätta upp längs en ungefär två kilometer lång sträcka genom tät­orten, på båda sidor om Västra stambanan, med avbrott för själva stationsområdet.

Bullerskärmarna ingår i projektet Vändspår Alingsås. Planen var att de skulle börja byggas i november 2017 åt Vårgårdahållet och därefter fortsätta åt Göteborgshållet.

Men nu ser det alltså ut att bli två års försening. Något som Katja Rydback, projektledare på Trafikverket, nämnde som ett tänkbart värsta scenario i AT den 16 mars i år.

Det efter att Västarvet har inkommit med ett remissvar under bygglovsprövningen. Västarvet har flera synpunkter på de planerade bullerskydsskärmarna, exempelvis material- och färgval. Västarvet oroas också över Trafikverkets beskrivning av åtgärderna vid Stenvalvsbron invid Stampens kvarn.

Alingsås kommun inväntar nu en komplettering från Trafikverket.

Omprojektering

Katja Rydback, projekt­ledare för Vändspår Alingsås på Trafikverket, svarar AT i ett mejl:

– De efterfrågade kompletteringarna innebär en omprojektering, det vill säga förändrad utformning av bullerskyddsskärmen.

– Denna projektering kommer att göras efter semestern och tar ett par månader då förändringarna anses som ganska omfattande. Produktionen kommer troligtvis att ske i slutet av 2019-2020, då dessa arbeten kräver tågfria tider, och de begärs två år innan byggnationen.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.