E20, bara halva problemet

Alingsås

Så har då åter debatten om E20 startat här i AT, Vore ju lite intressant att höra vad dagens politiker tycker, det är ju val till hösten, så er åsikt och visioner borde intressera väljarna. Filipsson sa ju till AT i veckan att han INTE vill se en motorväg genom stan, tyvärr sa han inget om VAD han vill se istället. Vad vill övriga partier ?
En grupp från L tycks nu förorda en sträckning utanför stan. enlligt en debatt artikel i dagens AT, gäller det hela L ? och vad tycker övriga ?

Efter det att Trafikverket lagt ”dikeslösningen” i malpås så har det varit uppseendeväckande tyst från politiken.
Regeringen har nu i sista andetaget kommit med nya Infrastruktur strategi för 2018-29 och där gett Trafikverket i uppdrag att prioritera utredning om bla genomfart Alingsås både vad gäller E20 och V-stambanan.

Lennart Carlsson förslag i Lördagens AT om att dra E20 söder om stan är ju vid första
anblicken en alldeles utmärkt idé, och fullt genomförbar, om politikerna vill.
Tyvärr tror jag dock att det finns ett par ganska stora nackdelar:

1) En motorväg som korsar Alingsås största och viktigaste vattentäkt, där stan tar sitt dricksvatten, var en av orsakerna till att förslaget röstades bort på 1990 talet. I detta nygamla förslag kvarstår det problemet, olöst. Tror därför att det är en lika omöjlig sträckning då som nu

2) Den politiska prestigen från de partier som redan på 1990 talet, sa nej till den lösningen. Och som hela tiden sedan dess framhållit vikten av att handelsstaden Alingsås inte får påverkas negativt av att dra trafiken runt staden. Prestigen sitt nog djupt hos många som var med redan då. Hjortmarka kom ju snabbt till för att omöjgiggöra dylika framtida lösningar.

3) Trafikverket vill nog se en anslutning till den nybyggda delen av E20 vid Vardsjön (Södra länken) respektive Kristineholm, samt inte behöva skrota det nyss påbörjade arbetet med sträckningen Vårgårda -Bälinge (Norra länken)

4) Det som absolut är till förslagets fördel är de minskade kostnaderna, jämfört med det som tidigare planerats med ett ” takförsett dike” i nuvarande sträckning av E20 samt att projektering och byggtid borde kunna genomföras snabbt. ? Och det brukar ju tilltala alla politiker. Men så här i val(fläsks) tider så kanske kommande regerings företrädare har lite större infrastruktur visioner än dagens.

4) Tyvärr löser detta förslag bara halva genomfarts problemet, E20, Järnvägen kvarstår att lösa för Trafikverket.
Så där för här en liten favorit från 2015 i repris, det enda förslag som hittills presenterats som genom att ”göra två flugor på smällen” löser både väg och järnvägs trafik genom/förbi Alingsås även 2050.
https://www.alingsastidning.se/2015/04/vastra-stambanane20-forbifart-alingsas/

Detta förslag, en tunnel, sändes även som synpunkter till Trafikverket, med anledning av samråd kring ”vändspår Alingsås”. Med resultatet noll reaktioner både från stadens politiker och trafikverket. Tyvärr var man ju både trafikverk och stans politiker, 2015, helt upptagna med det ”takförsedda diket” och minimalt intresserade av andra bättre lösningar. Men på sommaren inför valet 2018 kanske man förhoppningsvis kan bredda sitt synfält och tänka lite utanför de givna boxarna ?

Och tillsammans försöka överträffa varann med att lova nytt valfläsk till väljarna. E20 och Västra stambanan ligger nog kvar där de ligger, många år framöver, tyvärr.

Jo visst, ett tunnelbygge blir dyrt, mycket dyrare än tidigare förslag. MEN att bara ”prata” om olika tänkbara lösningar fram till 2045 blir MYCKET, MYCKET dyrare.

  • stefan peterson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.