Fundersam och förvirrad skattebetalare

Alingsås

När nu miljöfrågor är i fokus och ständigt diskuteras och det ena förslaget efter det andra torgförs frågar man sig om de presenterade förslagen verkligen bidrar till en mätbar bättre miljö?

Subventionerade elcyklar går bevisligen lättare att färdas på men försämrar cyklistens kondition vilket inte är enbart positivt.

Man kan också få bidrag om man köper en eldriven utombordare. Visst är denna båtmotor tyst och inte störande på samma sätt gällande fågelliv och den är befriad från buller vilket uppskattas. Dessa ovanstående inslag som till viss del stimulerar en ny marknad borde kompletteras.

Om man inom ramen för ett miljö­tänk vill uppnå en ökad trovärdighet borde också övriga åtgärder leda till bidrag och subventioner. För de enskilda fastighetsägarna med fungerande avlopp som oavsett funktion blir ålagda att åtgärda har ju inget val. Man ställs inför ett faktum till en avsevärd kostnad.

Denna orättvisa borde kompletteras med ett sunt förnuft och en dialog samt ekonomiskt bidrag där en förbättringsåtgärd krävs.

Förvirringen förstärks vid åsynen av att man tillåts gräva i Gerdsken och hävda att detta sker inom ramen för ett miljöansvar. Gäller inte strandskydd och miljöpåverkan oss alla? Denna fråga bottnar i en upplevd bakgrund av de direktiv som gällde korsande fiberdragning i små bäckar och begränsade vattenflöden.

  • Helge Johansson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.