Herrljunga – en kommun för hoppfulla

Herrljunga

Skola och utbildning i världsklass: I framtidens Herrljunga är en välskött skola och barnomsorg självklar. Det är lätt att rekrytera lärare och förskollärare till kommunen. De ungdomar som gått i skola i Herrljunga kommun klarar sig utmärkt på gymnasium samt högskola och står väl rustade för arbetslivet.

Detta ska vi uppnå genom:
• Att ta tillvara barns nyfikenhet och lust att lära
• Behovsbedömning i förskoleklassen
• Tydligt kunskapsuppdrag
• Trygghet, arbetsro och engagemang
• Valfrihet och mångfald
• Läraren – Elevens viktigaste resurs
• Skolan – En modern arbetsplats
• Ansvar för kompetensförsörjningen
• Studie och yrkesvägledning
• Daglig fysisk aktivitet
• Elever med behov av särskilt stöd ska få rätt hjälp
• Hög kvalitet i gymnasieskolan
• Vuxenutbildning med tydligt jobbfokus

  • Magnus Lennartsson (M)
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.