Förvaltningsrätten i Göteborg dömer Alingsås kommun att betala fem miljoner kronor i böter. En dom som kommunen nu vill överklaga. Personen på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivfoto: MIKEY LENNARTSSON.

Kommunen vill överklaga miljonböter

Alingsås

Fem miljoner kronor i böter för brott mot lagen om offentlig upphandling, LOU.
Nu tänker Alingsås kommun överklaga domen från förvaltningsrätten.

I dag, fredag, kom Förvaltningsrätten i Göteborg med dom i ärendet som handlar om kommunens treåriga avtal med Bräcke Diakoni om driften av vårdboendet Ginstgården. Ett avtal som, utan offentlig upphandling, tecknades i juni 2016.

Kommunen och Bräcke Diakoni ingick en överenskommelse om ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kontraktet löper perioden 30 juni 2016-30 september 2019, med möjlighet till förlängning.

Konkurrensverket anser att det rör sig om otillåten direktupphandling, som utestänger andra aktörer i branschen. Därför vände sig verket till förvaltningsrätten och ansökte om att kommunen ska betala en upphandlingsskadeavgift på fem miljoner kronor.

Kommunen framför å sin sida att avtalet gällde så kallade icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse och att det därför inte omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Men förvaltningsrätten har bifallit Konkurrensverkets ansökan. Rätten menar att det visst är en fråga om att Bräcke Diakoni utför prestationer som är av ekonomiskt intresse för kommunen och att upphandlingen inte genomfördes i enlighet med lagstiftningen.

”Höjer livskvaliteten”

En dom som Alingsås kommun nu vill överklaga.

– Det här är en principiell fråga och vi kommer att försöka ta det så högt upp vi kan, säger Catharina Johansson, chef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun, i ett pressmeddelande.

– Vår nämnd har med kommunfullmäktige gjort bedömningen att det inte finns en marknad för den här typ av vårdkedja, och att den i grunden bygger på en ömsesidighet mellan oss och den idéburna organisationen.

Advokatbyrån Front Advokater har nu fått uppdraget av kommunen att titta igenom domen och gå vidare med överklagande av ärendet.

– Vi tror på den här typen av samarbeten och tror det är viktigt att utveckla dem, inte bara för oss i Alingsås utan för hela Sverige som nation. Jag vill vara tydlig med att vi även fortsatt vill använda oss av vinstdrivande vårdföretag i verksamheten på det sätt som vi gör i dag. Men den idéburna aktören är ett viktigt komplement. I Sverige, till skillnad från andra europeiska länder, har vi en mycket liten del idéburna aktörer som utför välfärdstjänster trots samma EU-regler, säger Catharina Johansson och fortsätter:

– Vi ser att man genom att sluta avtal med en idéburen aktör kan skapa andra mervärden för medborgaren. I vårt avtal med Bräcke Diakoni får vi även tillgång till andra civilsamhälleaktörers insatser såsom Röda Korset och Frälsningsarmén, eftersom man har ett väl upparbetat nätverk i kommunen. Det höjer livskvaliteten för våra äldre invånare och det menar vi att vårt samarbete har lyckats med.

Verksamheten på Ginstgården fortsätter som vanligt. 

Processen lär, enligt kommunen, tas upp igen först senare i sommar.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.