Valplakat för politiska kandidater vid en röstlokal utanför Washington, D.C. i delstaten Maryland.

Lokalpolitisk valcirkus i USA

AT i Washington

I tisdags stod striden om primärvalen i sju amerikanska delstater inför höstens kongress-, delstats- och kommunalval. Till skillnad från Sverige är det mer personval än partival i USA, även om kandidaterna företräder olika partier. Detta innebär att kandidaterna själva marknadsför sig för att tävla i primärvalen, genom valtal, penninginsamlingar och genom egna ekonomiska medel.

I kongressen väljs samtliga representanthusmedlemmar vartannat år samt ett stort antal senatorer. Men även på lokalnivå har valkarusellen varit intensiv, och hushåll bombarderas av valbroschyrer, telefonsamtal och dörrknackande hoppfulla kandidater eller deras supportrar. Kandidaterna, som känner sig kallade, är många och av mycket varierande kvalitet! Och en hel del ”lättviktare”. Frågan ”varför ger de sig in i leken?” är motiverad.  

I ett mellanvalsår, det vill säga ett valår mellan presidentvalen som i år, brukar ofta oppositionen ta makten. Förväntningarna är att demokraterna skall ta över majoriteten i kongressens representanthus i höst, men att senaten troligtvis förblir republikansk. Detta är dock inte längre lika säkert, enligt bedömare. Demokraterna har svårt att få ut ett starkt och lockande budskap, bortsett från att man i varierande grad vill bli av med president Trump. En demokratisk majoritet i representanthuset skulle kunna lägga fram ett riksrättsåtal mot presidenten.

Men i liberala och demokratiska – och välsituerade – Montgomery County i Maryland, utanför Washington, D.C., finns också missnöje. Varför är Montgomery County så negativt till företagssamhet? I Washington, D.C. och Fairfax County (i Virginia) har det bildats tusentals nya företag, men bara 200 i Montgomery County det senaste året. Väljare bjuds in till privata hem, där kandidaten berättar om sitt program och deltagarna ställer frågor. Demokrati på gräsrotsnivå! Det är ofta hårda duster mellan väljare och kandidater, och väljare visar gärna sitt missnöje med politiken.

Varje delstat är indelad i ”counties”, där det sker mer lokalpolitiska beslut. Missnöjet i Montgomery County är att skatterna är för höga, framför allt fastighetsskatten, skolorna trånga och sjukvården dyr, samt att man inte får behålla en stor del av ”skattekakan”, utan att skatteintäkterna skickas till den ”fattiga” och misskötta storstaden Baltimore. Politikerna i delstatshuvudstaden Annapolis kommer ofta just från Baltimore. Montgomery County har också under senare år brottats med andra problem, samt en stor tillströmning av invandrare från bland annat Centralamerika, säkerligen många papperslösa, som tar mycket resurser, enligt kritikerna.

Men kritiken är också skarp på ett annat plan. Många anser att politikerna är i händerna på markexploatörer och byggherrar, som skriver stora checkar till dem och deras valkampanjer. Politikerna får själva i början bekosta sina kandidaturer, så det blir att hålla sig väl med de inflytelserika och penningstarka.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.