Objektive Jan Jonsson

Alingsås

I Alingsås Tidning den 12:e juni läser jag med visst nöje ett långt debattinlägg skrivet av Jan Jonsson. Jonsson slår ner på den så kallade E20-gruppens ”partsinlaga”. Man kan uppfatta hans ordrika inlaga som att han gör anspråk på att vara objektiv. Det är lite roande. Allt är inte så klart som Jonsson gör gällande.

Bara för att kommentera ett av Jonssons exempel skulle bullernivåerna för väldigt många boende kring nuvarande vägsträckning minska väsentligt när en sydostlig sträckning blir realitet. Långt färre skulle drabbas av bullret från trafiken på den sydostliga sträckningen. Netto skulle bullerbeslastningen minska för alingsåsarna. Dvs buller kan bli ett mindre problem snarare än större om man tar ett helhetsperspektiv. Jonsson tar upp en viktig punkt. Det är hotet mot vattentäkten. Det måste naturligtvis också utredas.

Det är glädjande att alternativ till en motorväg genom tätorten nu diskuteras. Vi har ju på nära håll i Borås exempel på hur det kan bli. Den utredning som andra debattörer efterlyser är i högsta grad motiverad.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.