Replik till Jan Jonsson

Alingsås

Replik till Jan Jonssons debattinlägg i AT den 12/6: Efter att ha läst ditt inlägg vill jag ge följande förtydligande av vår ståndpunkt.

Din mångordiga argumentation för ett bevarande av E 20 genom Alingsås centrum påminner mycket om den argumentation som användes när kommunen beslutade att E 20 ska gå i nuvarande läge.

Verkar inte som du läst vår utredning i frågan.

Tyvärr är läget idag att Trafikverket underkänner de förslag som Alingsås kommun hittills presenterat. Det är en allt för dyr lösning för ett antal kilometer motorväg. Om kommunen insisterar på en lösning som kommer att kosta cirka två miljarder kommer det att innebära att en lösning troligen inte kommer tillstånd förrän långt in på 2030-talet. Det lägger en död filt över all samhällsplanering i centrala Alingsås.

Vi vill med vårt förslag om en sträckning av E 20 sydost om Alingsås att Alingsås politiker oavsett politisk färg kan samlas kring ett beslut i närtid att ge Trafikverket i uppdrag att utreda en dragning sydost om Alingsås. Om kommunen fatta ett sådant beslut i närtid finns möjligheten att Trafikverket, när de gör ett omtag i den nationella planen 2022, kan fatta ett slutligt beslut att bygga motorvägen förbi Alingsås.

Slutligen vill jag dessutom påpeka att vi redan har en lång lista på alingsåsare som tycker att vårt förslag är bra.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.