Så kan klubbhuset se ut. Alingsås KIK hoppas att de nya lokalerna kan stå färdiga under 2020. Foto: Serneke

Alingsås KIK bygger för framtiden

Fotboll

2020 hoppas Alingsås KIK att ett nytt klubbhus ska stå klart.
– Detta kommer att ge våra medlemmar, ledare och föräldrar helt nya och bättre förutsättningar, säger ordförande Stefan Bedö.

Stefan Bedö och Alingsås KIK startade för några år sedan en resa, och nu börjar resultaten av den satsningen att synas.
– I dag är vi inte bara en klubb som drivs av några få personer. Numera består Alingsås KIK av ledare, föräldrar, spelare som alla hjälper till att forma och ta föreningen framåt. Det märks att det finns ett stort hjärta och en vilja att hela tiden utveckla vår verksamhet, säger Stefan Bedö.

Han säger vidare att man jobbar efter en SISU-modell som kallas Målstegen där man jobbar med verksamhetsidé, värdegrund och visioner för framtiden.
– I förlängningen handlar det om att hitta konkreta handlingsplaner och utveckla klubben utifrån olika områden.

Stefan Bedö om behovet av nya lokaler:
– Våra nuvarande är uttjänta, och dom är inte ändamålsenliga helt enkelt. Det är bland annat problem med markfukt och dessutom är elkostnaderna väldigt höga. Det i kombination med att vi har vind i seglen så kände vi att nästa steg var att se över möjligheterna kring ett nytt klubbhus, berättar Bedö.
Söker finansiärer

En projektgrupp har tillsammans med Serneke tagit fram ett underlag (se bild).
– Vi har tittat på olika alternativ, och har bestämt oss för att ligga kvar på samma plats som den nuvarande klubb- lokalen. Den nya blir enligt det förslag som finns något större (430 kvadratmeter mot tidigare 380), och kommer bland annat att innehålla en café- och restaurangdel. Dessutom kommer kvadratmeterytan blir mer effektiv än vad den är nu, säger Stefan Bedö.

Bygglovet beräknas att lämnas in någon gång under 2019, och Stefan Bedö hoppas att man kan börja bygga under vintern 2019/20.
– Vi är väl medvetna om att vi kan stöta på gupp på vägen. Den här typen av processer är inte helt enkla, och man får ta med i beräkningarna att det kan uppstå förseningar av olika slag.

Vad kommer lokalen att kosta?
– Jag vill inte gå in på några exakta siffror men det är ett flertal miljoner.

Hur kommer ni att finansiera den nya klubblokalen?
– Vi har ansökt om medel hos kommunen och sedan söker vi även externa finansiärer. Vi kommer även att gå in med eget kapital, och vi jobbar just nu med olika aktiviteter inom föreningen för att få in pengar. Gothia Cup kommer ju här framöver och det är exempelvis en inkomstkälla.

För att underlätta kioskförsäljningen under fotbollsfesten så kommer Alingsåsklubben att kunna använda sin helt nya kiosk.
– Återigen är det ett stort ideellt arbete som ligger bakom och det ska bli kul att kunna använda oss av den nya, fina kiosken under Gothia, säger Stefan Bedö med stolthet i rösten.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.