Död stad stundar?

Allmänt

Hedbloms insändare i AT den 7/7: Alingsås har många centrala parker. Det saknas definitivt inte grönska för de som flanerar eller cyklar. Däremot planeras byggnationer på nästan alla centrala parkeringar. Det finns naiva krafter som tror att man kan ha en stad utan trafik. Den åsikten får man respektera även om det är fel.

Vi sverigedemokrater har en annan världsbild. Vi tror inte att centrala Alingsås förblir levande om inte affärernas kunder kan parkera sina bilar. I de bästa av världar förflyttar sig alla till fots eller med cykel. Vissa har denna möjlighet men de allra flesta kör bil till affären.

Saknas möjlighet till parkering, eller om det är krångligt med avgifter och tidsbegränsningar, åker man någon annanstans. Vinnare blir Bolltorp och Vimpeln, förlorarna blir handlarna i stadskärnan.

Stora torget har tidigare varit just ett torg, utan träd och olika hinder. Här har man kunnat bedriva försäljning, vilket numera sker i allén, här har man haft olika tillställningar och här har man parkerat. Att återskapa detta torg med olika behov i fokus hade gynnat inte bara handel och bilburna, utan också lyft fram torget ur skuggan av träden.

Vi behöver inte ytterligare parker. Vi behöver parkeringar, om vi vill ha ett levande samhälle med affärs­näring. Att våra caféer försvinner är ett tecken på att hantverkare och andra ändrat sina vanor då de ej finns tillräckligt med parkeringar.

Om kundunderlaget för systerbolaget urholkas, flyttar de till något handelscentrum utanför stadskärnan, vilket vore förödande för handeln, så som vi vill ha den. Se gärna historiska foton över hur Stadens torg såg ut förr och hur de ser ut idag. 9/9 bestämmer väljarna hur framtiden för Alingsås skall se ut. Det är bara SD som är emot parkeringsavgifter och slopandet av p-platser.

  • Boris Jernskiegg
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.