Kommunen ska bekosta spädbarnsverksamhet

Alingsås

Alingsås kommer från och med nästa år vara med och bekosta spädbarnsverksamheten som Närhälsan bedriver.
Det står klart då kommunen och Västra Götalandsregionen har tecknat ett tvåårigt samverkansavtal.

Enligt avtalet kommer västra hälso- och sjukvårdsnämnden att finansiera spädbarnsverksamheten till 70 procent och Alingsås kommun står för resterande 30 procent.

Syfte med det nya avtalet är, enligt ett pressmeddelande, att skapa stabilitet i samverkansarbetet.

– Jag är mycket nöjd över att vi tillsammans fått till stånd ett avtal som säkrar den här viktiga förebyggande verksamheten, säger Nicklas Attefjord (MP), ordförande i västra hälso- och sjukvårdsnämnden, i pressmeddelandet.

Eva-Lotta Pamp (M) är ordförande i socialnämnden i Alingsås kommun.

– Att se till att detta fungerar är av största vikt och därför är vi väldigt glada över det här samverkansavtalet. Förebyggande insatser för barn och unga prioriteras också i vår flerårsstrategi, säger hon i samma pressmeddelande.

30 mödrar

Spädbarnsverksamheten, som har funnits i 26 år i Alingsås, erbjuder hjälp och stöd under graviditet och spädbarnstid till mödrar med särskilda behov i sitt föräldraskap.

Arbetet utgår från vikten av tidiga insatser, exempelvis att förmedla kunskap om små barns utveckling och behov, stärka hälsosamma levandsvanor och medverka till en trygg anknytning mellan barn och förälder.

En trygg anknytning är ett skydd för barn och motverkar psykisk ohälsa senare i livet.

Under ett år deltar ungefär 30 mödrar med barn.

På mottagningen jobbar socionom, barnmorska och kokerska. Arbetet sker i samverkan med mödra- och barnhälsovård, familjecentral, barn- och ungdomspsykiatrin och kommunens socialtjänst.

Samma modell i Borås

I nuläget bekostar inte Alingsås kommun verksamheten. Men det blir det alltså ändring på nästa år i och med samverkansavtalet.

Avtalet gäller från 1 januari 2019 till 31 december 2020 med möjlighet till två års förlängning. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, som är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen, godkände avtalet på sitt sammanträde i onsdags.

Och kommunen klubbade igenom det den 19 juni.

Det är regionens primärvårdsförvaltning Närhälsan som bedriver spädbarnsverksamheten genom avtal med västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Närhälsan har samma verksamhet i Borås, som sedan tidigare finansieras till 30 procent av staden.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.