Liberalerna prioriterar dialog med medborgarna

Allmänt

Liberalerna ser årets val som ett vägval för alingsåsarna. Duger det som det är eller vill vi som medborgare något mer?

Vi i Liberalerna strävar efter en sammanhållen och attraktiv kommun där invånarna har möjlighet att utvecklas och frihet att förverkliga sina drömmar. Alla ska ges samma chans till utbildning och stöttas i sin utveckling.

Liberalerna i Alingsås har valt att gå till val på ett eget valmanifest för att ge väljarna klart besked om vad vi kommer att kämpa för om vi får väljarnas förtroende. Vi fokuserar vår kraft på att redovisa hur vi vill stärka Alingsås och väljer att med vår ideologi som bas ge våra svar på de utmaningar vi ser.

Liberalerna fokuserar på att satsa på skola, barnomsorg och äldrevård, samt öka valfriheten, öka dialoger och samverkan med samhällets olika aktörer för att tillvarata kreativitet, engagemang och resurser. stärka arbetsmiljön för att behålla och locka kompetenta medarbetare, skapa en kultur i kommunledningen, hos politiker och tjänstemän, som kännetecknas av öppenhet, tillit och delaktighet, tillsammans återuppbygga Alingsås goda varumärke, våga granska de beslut som vi politiker bär ansvar för, där också etiska och moraliska aspekter, utöver ekonomi, skall vägas in.

Vi anser att alla insatser som görs för att stärka Alingsås från exempelvis medarbetare, idrottsutövare och kulturbärare till företagare, pedagoger och föreningsledare ska uppmuntras och uppskattas.

Vi vill ha ett Alingsås där goda samtal präglar relationerna mellan kommun och företagare, där också god service och gott bemötande är varje medarbetares ledstjärna.

Vi vill också ha ett respektfullt politiskt klimat i Alingsås som kännetecknas av öppenhet, etik och dialog – både i tal och i skrift.

Vi prioriterar att möta kommuninvånare för dialog kring en positiv utveckling av hela vår kommun och avstår att gå i politiska svaromål när respekten saknas. För Liberalerna

  • Anita Brodén, gruppledare Elof Dimenäs, ordförande
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.