Replik till Jan Jonsson

Allmänt

Replik till Jan Jonssons insändare i AT den 3/7. Var allt bättre förr? Försök tänk om! Finns det några fördelar med E 20 utanför Alingsås? Kombinera det med en första etapp av fyra järnvägsspår Alingsås- Göteborg?

Effekter med E20 sydöst om staden och fyrspår Alingsås- Norsesund(Floda).

Boendemiljön i centralorten förbättras genom mindre buller
och luftföroreningar.

Passage av miljöfarligt gods på E 20 sker utanför staden

Trafik mellan Borås och Trollhättan passerar utanför staden

Ca. 50 000 kvm byggbar yta skapas i centralt läge, då E20
byggs om till lokalväg

..

Knappast några störningar i trafiken under byggtiden

Hjortmarka naturreservat påverkas inte

Alla godståg och fjärrtåg som inte stannar i Alingsås leds på spåren utanför Alingsås

Bullerpåverkan av järnvägen genom Alingsås reduceras avsevärt

Västtrafik pendel- och regionaltåg får ökad kapacitet

Det kanske finns ännu några fördelar som jag missat.

Kan du ange vilka fördelar det är med att behålla E 20 genom Alingsås tätort?

  • Lennart Carlsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.