Foto: Filip Landqvist
UPPRÖRT BLAND PERSONALEN. Ingen vikariatstillsättning vid vakanser och stopp för semestrar på kvällar och helger kommer bland annat att drabba personal på Kullingshemmet.

Omvårdnadspersonal upprörda över besparingar

Vårgårda

Det jäser bland omvårdnadspersonal i Vårgårda. Arbetsgivaren, Vårgårda kommun, sätter stopp för vikarier vid vakanser på vardagar och semester tillåts inte på kvällar och helger.

Prognosen för Vård och omsorg i Vårgårda pekar på att man går back med en miljon kronor. Därför ska det sparas, så att budgeten hålls. Åtgärderna som nu ska genomföras går ut över personalen och i förlängningen drabbas de äldre som behöver vård.  

– Hur behandlar man sin personal. Det är helt sjukt, säger en av de anställda AT varit i kontakt med.

Omfattar många

Så här ser besparings­åtgärderna ut, som ska träda i kraft den 1 september 2018 och pågå till 3 januari 2019:

Kullingshemmet: Ersätter inte vakanser om en person är frånvarande måndag till torsdag mellan kl. 07.00-16.00. Semester är inte tillåten på kvällar och helger. (Turbyte är okej, föräldraledighet tre gånger/år).

Vårgården: Ersätter inte vakanser om en person är frånvarande måndag till fredag mellan kl. 14.00-16.00. Semester är inte tillåten på kvällar och helger.

Hemtjänsten: Kostnader och scheman ska anpassas efter budgetnivå. Semester är inte tillåten på kvällar och helger.

Hemsjukvård: Ersätter inte vakanser om en person är frånvarande måndag till torsdag mellan 07.00-16.00. Semester är inte tillåten på kvällar och helger.

Inga avvikelserapporter

Personalen menar att de redan i dag är underbemannade och går på knäna. Besparingarna kan få allvarliga konsekvenser.

– Risken är att fler söker annat jobb eller så får de så mycket att göra att de går i väggen, säger en av de berörda.

En person som tagit kontakt med AT berättar att chefer sagt till omvårdnadspersonalen att inte skriva avvikelserapporter.

– Det är det enda verk­tyget personalen har att påvisa brister. Avvikelserapporterna är till för att göra det
bättre, säger personen.

Var är analysen?

Det har inte gjorts någon risk- eller konsekvensanalys.

– De som jobbar inom vården fungerar så att de gör allt för att vårdtagarna får den vård de behöver. Det innebär att de kommer att slita ut sig. Frågan som måste ställas till ansvariga är, ”Hur är det ställt med kommunens personalpolitik?”. Var i stället rädd om vårdpersonalen och ge dem stöd, säger en ytterligare en person som kontaktat AT.

Det finns en irritation hos anställda att kommunen säger att personalen är viktigast. De ska få vara delaktiga och man ska lyssna på deras åsikter, men i praktiken gör man precis tvärtom.

Ingen trygghet

Besparingarna innebär större press på personalen. Risken finns att de slits ut och det drabbar de äldre på hemmen.

– De som bor på Kullingshemmet är ju inte där för att de behöver en bostad, de är på särskilt boende för att de behöver vård och omsorg. Låt våra äldre få en fin sista tid i livet, säger en person.

Personal säger till AT att de efterlyser stöttning av facket – Kommunal, som de anser borde stå på medlemmarnas sida.

Nu hoppas man att
besparingsåtgärderna
slängs i papperskorgen.

– Anhöriga och andra har rätt att få information om de besparingarna som är på gång. Vi är ledsna och oroliga, säger en anställd.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.