Foto: Katrin Niklasson
Slutvattnat med slang. Det har nu införts ett bevattningsförbud som gäller för alla i Alingsås med kommunalt vatten.

Alingsås kommun inför bevattningsförbud

Alingsås

På grund av den ihållande torkan inför Alingsås kommun nu ett totalt bevattningsförbud för alla med kommunalt vatten.

Tidigare har det rått bevattningsförbud i de delar av kommunen som får sitt vatten från grundvattentäkter i Sollebrunn, Gräfsnäs, Magra och Ödenäs. Nu utökas alltså förbudet till att gälla ett generellt bevattningsförbud i hela Alingsås kommun. Förbudet gäller såväl privatpersoner som företag och föreningar med kommunalt vatten.

Färgen fylls inte på

Orsaken till det utökade bevattningsförbudet är att kommunens huvudvattentäkt, sjön Färgen, inte fylls på med vatten i den takt som är önskvärt. Någon akut risk för att vattnet ska ta slut finns dock inte i dagsläget, bevattningsförbudet införs som en säkerhetsåtgärd.

– Vi vill arbeta proaktivt genom att vara ute i god tid och spara på vattnet. Det råder ingen omedelbar risk för att dricksvattnet ska ta slut, men om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi ha marginaler kvar i ledningsnätet. Det finns dessutom närliggande kommuner som börjar få ont om vatten och eventuellt kan vi då behöva bistå härifrån, säger Maria Jacobsson, t.f. teknisk chef i Alingsås kommun, i ett pressmeddelande.

Ingen slangvattning

Det nu införda förbudet innebär att det inte längre är tillåtet att använda kommunalt dricksvatten för att med slang eller vattenspridare bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet. Det är dessutom förbjudet att bevattna fotbollsplaner eller likande ytor, att fylla eller byta vatten i pooler eller att tvätta bilar, husfasader och liknande.

– Det kommunala dricksvattnet är samhällets viktigaste resurs och upp till en fjärdedel av det vatten som produceras under den här perioden går åt till bevattning. I och med att vattenmagasinen inte fylls på i och med den långvariga torkan så ser vi att ett bevattningsförbud blivit nödvändigt, säger Maria Jacobsson.

Bevattningsförbudet gäller även de kunder som får kommunalt dricksvatten via någon av kommunens vattenföreningar.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.