Foto: TINA AXELSSON
RIKSSPELMÄN. Hans Kennemark och Jenny Gustafsson driver projektet Musikarvet från Ornunga.

Gör cd med musik från Ornunga

Ornunga

Folkmusiken från Ornunga ska ges ut på cd. Svältornas fornminnesförening får stöd från Riksantikvarieämbetet för att riksspelmännen Jenny Gustafsson och Hans Kennemark ska spela in en skiva.

Redan tidigare har projektet Musikarvet från Ornunga fått pengar för att dokumentera och sammanställa intervjuer och kunskap som finns om spelmän, bygden och dess musik. Det ska resultera i ett texthäfte och en utställning.

Nu är det klart att samtliga tolv låtar som finns bevarade efter spelmannen Johan Albert Pettersson ska spelas in, liksom ytterligare några som har anknytning till bygden. I stället för ett texthäfte kommer det att bli ett fylligt cd-häfte.

Lätt känna igen

– Vi är otroligt glada över att de ser värdet i den här musiken och att vi får chansen att sprida den till en bredare publik, säger Jenny Gustafsson.

Hon betecknar folkmusiken från Ornunga som speciell med ålderdomlig karaktär och lätt att känna igen.

– Det är svårt att sätta ord på det, svarar hon när AT ber om en närmare beskrivning.

Det fanns en rik spelmansmiljö här fram till slutet av 1800-talet. När väckelserörelsen bredde ut sig i trakten spreds synen på musik och dans som något syndigt vilket bidrog till att stora delar av folkmusiken försvann. I början av 1900-talet fanns det bara ett fåtal spelmän kvar.

Klar nästa år

1929 kom folkmusikkommissionens upptecknare till Ornunga och såg till att spelmannen Johan Albert Petterssons musik bevarades för eftervärlden, tio polskor och två valser. Men musiken hade gått i arv i många generationer. I cd-häftet och utställningen kommer information om bland andra Johan Alberts mor Ella Johansdotter från Nårunga, Johannes Öst från Asklanda och Klockar Anders Petter från Nårunga.

Inspelningen med flera olika musiker kommer att äga rum under året och skiv­släpp planeras till nästa års spelmansstämma i Ornunga. Då ska också utställningen i hembygdsgården vara klar.

– Vi vill skapa en cd som innehåller både det traditionella, dialektala låtspelet och det moderna, arrangerade framförandet av musiken, säger Jenny Gustafsson.

Hon är också engagerad i årets Ornungastämma, som hålls i slutet av nästa vecka, 10-12 augusti. Mer information om den kommer i senare nummer av AT.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.