Gör SD skillnad?

Alingsås

SD Alingsås målar upp en bild på insändarplats att de är det ”enda oppositionspartiet mot övriga sju”. Insändaren fortsätter att man trots sina få stolar i kommunfullmäktige har stort inflytande på den politik som förs i kommunen.

En levande och fungerande opposition är grundläggande i en demokrati där etablerade sanningar ställs på sin spets och alternativa lösningar på majoritetens lösningar torgförs. I en representativ demokrati så förs opposition främst genom att lägga alternativ budget, yrka avslag på majoritetens förslag samt där föra protokollsanteckningar eller reservationer samt lägga motioner.

En snabb granskning av 2018 års ärenden i Barn och ungdomsnämnden och Kommunfullmäktige ger dock en annan bild. Av totalt 69 ärenden så finns motyrkanden, protokollsanteckningar eller reservationer från något av oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vid 8 tillfällen. Samma siffra för Sverigedemokraterna är 3 tillfällen!

Det viktigaste verktyget är dock budgeten som i Alingsås benämns ”Flerårsstrategi 2018-2020”. Här finns alternativa budgetar från oppositionspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Detta viktiga dokument väljer man från Sverigedemokraterna att avstå från att lämna in. Tittar man på omröstningen om flerårsstrategin så väljer SD Alingsås konsekvent från att avstå än mindre att föra någon protokollsanteckning eller reservation.

SD Alingsås har lämnat in 6 motioner under 2018 vilket är ett mycket bra sätt att lufta enskilda sakfrågor. En granskning av förslagen visar dock att mycket genomförs redan genom exempelvis kommunens Risk- och sårbarhetsanalyser och att flera förslag är frågor som inte kan beslutas av Alingsås kommun.

Jag har svårt att se att SD Alingsås är det ”enda oppositionspartiet” utan är snarare ett passivt stödparti till Alliansen där man genom att ligga lågt släpper igenom de allra flesta frågorna utan ifrågasättande.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.