Foto: FILIP LANDQVIST
Robert Möörk, kommunpolis i Vårgårda och Herrljunga.

Hur skapar vi trygga och välmående samhällen?

Sommarkrönikan

Det blev ingen lättläst sommarkrönika men jag hoppas ändå ni orkar läsa till slutet och sprida budskapet om vad vi kan göra tillsammans för att minska mänskligt lidande. Vi kan med kunskap och samarbete skapa förutsättningar för att alla ska få en ärlig chans.

Sedan 2015 har jag fått chansen att arbeta förebyggande som kommunpolis för Herrljunga och Vårgårda kommuner. 200 kommunpoliser anställdes i en nationell brottsförebyggande satsning av polisen. Uppdraget är att driva på det förebyggande arbetet i samverkan med i första hand kommunerna men även med bostadsbolag, kyrkor, föreningar, näringsliv och privatpersoner genom t.ex. grannsamverkan. Jag har fått förmånen att arbeta tillsammans med två fantastiska områdespoliser som också ingick i samma satsning. Tillsammans har vi försökt att dra vårt strå i det förebyggande arbetet.

Som polis har jag länge känt att tyngdpunkten i det förebyggande arbetet borde ligga mer på att skapa bra uppväxtförhållanden. Nu när jag fått chansen att sätta mig in i frågorna har känslan bekräftats att detta är vägen att gå.

I mitt uppdrag ingår att belysa orsakerna till de problem vi ser och varför inte då börja i rätt ände? David Philip Farrington från England är en forskare som arbetat hela livet med att ta fram och utvärdera program för att förebygga risker för droger och kriminalitet. Hans forskning har hjälpt många beslutsfattare världen över. En av hans många böcker har en vacker och talande titel ”Saving Children from a Life of Crime”. Den borde ligga på varje politikers nattduksbord. Farringtons forskning har kommit fram till följande huvudslutsatser:

”– Risk- och skyddsfaktorer för framtida kriminalitet uppträder mycket tidigt i livet.
– Barn med hög risk kan bli hjälpta praktiskt taget redan från födseln.
– Ett stort antal program för barn under 10 är mycket effektiva.
– Investeringar i program med tidiga insatser mot kriminalitet sparar enorma summor av skattebetalarnas pengar.”

Polisen arbetar ofta ”minutoperativt” särskilt poliser i yttre tjänst, människoöden fladdrar flyktigt förbi, det man gör hjälper oftast bara för stunden. Vi arbetar en stor del av vår tid med samma personer och brottslighet år ut och år in. Orsakssambanden mellan brottet och brottslingen har blivit tydligt vilket skapar frustration. Den övervägande delen av de personer som utvecklar ett långt kriminellt liv, missbruk eller andra antisociala beteenden har alltför ofta en tragisk historia om en tuff uppväxt att berätta. Det är inte ovanligt att de varit brottsoffer själva.

Rätt ände tycker jag är att börja med föräldrarna. Föräldrautbildning funkar. Socialstyrelsens utvärdering av flera föräldrastödsprogram visade att alla hade positiva effekter. Beteendeproblemen minskade hos 92 procent av barnen och föräldrarna kände en ny glädje i sitt föräldraskap.

Jag vill verkligen inte skriva någon mamma eller pappa på näsan. Det är inte lätt att komma med goda råd om ens livssituation gör att man knappt orkar med vardagen. Kanske man har en helt annan syn på fostran men jag vill verkligen trycka på att det jag tar upp är grundat i forskning och är för barnens bästa. Vi föräldrar får vara ödmjuka, kanske kan vi lära oss något, det har i alla fall jag gjort. Många föräldrar vill faktiskt lära sig mer om föräldrarollen. En rapport från Karolinska Institutet för att kartlägga föräldrars erfarenheter och önskemål om föräldrastöd visade att 40 % av föräldrarna skulle vara intresserade av att delta i ett universellt föräldrastödsprogram. Endast 4,7 % hade genomgått ett.

Om vi flyttar fokus från tidiga insatser till vad polisen lokalt bör prioritera så är drogförsäljare och brottsaktiva nummer ett. För att det förebyggande arbetet ska lyckas behöver den öppna narkotikahanteringen tryckas undan och brottsaktiva låsas in bl.a. för att förhindra att ungdomar rekryteras. Den lokala narkotikagruppen i Alingsås som även arbetar i Herrljunga och Vårgårda har under senaste året gripit många narkotikasäljare som dömts till åtskilliga års fängelse.

Brottsförebyggande förändringar i den fysiska miljön är ett område där det händer saker. Det handlar om en mängd åtgärder där några av de viktigaste delarna handlar om att bygga rätt från början, ha tydliga gränser så att avvikelser kan identifieras samt fria siktlinjer så att boende och förbipasserande kan spontanövervaka. Våld, hot, tillgrepp samt skadegörelsebrott minskar med 70 % om det finns insyn från tre håll säger forskning. Varför inte planera bostäder, garage med det i åtanke? Samma sak gäller på skolgårdar som ofta blir tillhåll på kvällstid.  

Jag måste säga att de jag mött som arbetar med förebyggande frågor allt från folkhälsoutvecklare, familjecentral, skola- elevhälsa, ungdomsbehandlare, kyrkor, frivilliga, föreningsliv gör ett fantastiskt jobb som inte går att mäta och de har lärt mig massor.

Tillsammans skapar vi ett gott samhälle, min uppmaning till alla vuxna är: Våga vara vuxen! Våga se och bry dig om. Barn och ungdomar ropar efter vuxenvärldens engagemang.

  • Robert Möörkkommunpolis Vårgårda-Herrljunga
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.