M tar ansvar när andra backar

Alingsås

Replik till Elof Dimenäs (L) AT 2018-07-31

Det förekommer en och annan udda insändare i Alingsås tidning. Insändaren från Dimenäs kvalificerar sig med enkelhet till den kategorin. Lovsånger till sin egen gruppledare förekommer nog främst i totalitära stater eller i religiösa sekter, därför var vi nog många som höjde på ögonbrynen när vi öppnade tidningen och dessutom fick till oss att alingsåspolitiken skulle behöva fler av den liberala gruppledarens kaliber.

Vi moderater nöjer oss blygsamt med att föreslå att Alingsås behöver fler politiker som vill ha ordning och reda, som alltid ser till allmänintresset och vad som är bra för alla alingsåsare, som vågar fatta många gånger obekväma beslut och stå upp för dem och som slutligen och i synnerhet värnar alingsåsarnas skattepengar. Skulle dessa politiker sedan vara moderater så har vi självfallet inget emot det. Men det verkar som att de på förekommen anledning främst behövs i andra partier.

Det känns angeläget att så här inför mandatperiodens slut upplysa inte bara Liberalerna utan alla alingsåsare om de gångna åren och var vi befinner oss nu. Inför 2017 lade de rödgröna fram en gemensam budget med en skattehöjning på 40 öre. Alliansen valde istället att hantera det underskott som byggts upp när vi satt i opposition genom att övergripande effektivisera kommunen. Alingsåsarna skulle inte få betala priset för en slösaktig politik.

Vi lyckades med det och Alliansen tog ansvar när de rödgröna valde att avgå. Genom tydlig ledning, ansvarsutkrävande hos våra chefer och genom att våga prioritera vändes underskott till överskott. En prioritering som Alliansen gjorde och alltjämt gör är att minska på den centrala administrationen till förmån för kärnverksamhetens behov.

Detta var inte minst en av Liberalernas hjärtefrågor som hela Alliansen var enig med, vilket innebar att kommunledningskontoret fick mindre än två månader på sig att spara över 10 % av budgeten. Effektiviseringar och personalminskning som genomfördes var en konsekvens av vår egen budget och återfanns också i flera politiska beslut där Liberalerna deltog.

Under 2018 så har kommunledningskontorets budget permanent minskats jämfört med övriga förvaltningar och nivån är nu accepterad av alla partier. Detta är nödvändigt för att klara framtida utmaningar när behoven av grundläggande kommunal service ökar. Men det kräver att vi politiker står fast vid de beslut vi fattat och visar förtroende för verkställigheten av besluten. Alternativet är att alingsåsarna skall betala ännu högre skatt för en ineffektivt styrd kommun.

Nu strax före valet väljer Liberalerna dock att populistiskt anklaga sin egen kommunledning, där man själv ingår, för ”batongpolitik” och att man ensamt kämpar mot en ”maktelit”. En maktelit som i liberalernas värld består av alla övriga partier.

Vi moderater väljer istället att ta ansvar och vi är stolta över att ha bidragit till att återskapa ett stabilt ekonomiskt läge inför kommande mandatperiod. Vi vill ge en eloge till våra borgerliga kollegor Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern för att vi gemensamt tog ansvar när den rödgröna politiken hade nått vägs ände. Även Sverigedemokraterna förtjänar i sammanhanget en eloge, om än något mindre, för att de röstade mot höjd skatt.

Vi moderater ger ett öppet och ärligt svar till alingsåsarna om vilken politik vi står för och har för avsikt att genomföra om vi ges fortsatt förtroende. Och vi står fast vid vår övertygelse och vid våra beslut, även när det blåser!

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.