Simon Waern (S), många väntar på ditt svar

Alingsås

I debattartikeln ”En fråga till Simon Waern (S)” publicerad 9 augusti, ställde jag en fråga om din åsikt angående lämpligheten av en genomfartsled i Bolltorp, tätt inpå demensboende, ett par skolor och en förskolas naturlek-ytor.

Jag har förstått genom insändare och artiklar i AT att du har goda kunskaper och åsikter om vad som är god stadsbyggnad . Du förväntas/ förväntar dej också att bli (S)- kommunalråd efter valet.
Därför är din åsikt i frågan av stort allmänintresse.

Jag skrev under inlägget med mitt namn, vilket inneburit att jag fått många frågor, om du gett mej något svar. Frågor från anhöriga till boende på dementhemmet, föräldrar till skol- o daghemsbarn, och boende I Bolltorp,
Om du inte svarar, utan ställer dej bakom tystnadens mur vid den första konkreta frågan du får, så är det nog risk att du förbrukar en del av ditt personliga och partiets förtroendekapital.

För att alla berörda och intresserade ska få information, så ber jag dej läsa artikeln och ge oss ditt svar via AT-Debatt.

PS. Några har undrat om din åsikt är densamma som partiets.

  • Bengt Johansson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.