Varför följs inte visionerna om bostadsbyggande?

Alingsås

Varför följs inte visionerna om bostadsbyggande?

Kommunens vision om att alla orter i kommunen ska erbjuda varierat boende och att utbudet av bostäder ska motsvara behoven skulle kunna vara utgångspunkten för en människovärdig bostadspolitik.

Kommunen skriver:
* Genom att äga mark kan kommunen säkerställa bostadsförsörjningen med hjälp av sina bostadsbolag.
* Om kommunen aktivt köper mark i strategiska lägen kan de styra mark- och vattenanvändningen genom sitt planmonopol.
* För att hålla nere hyran i nyproduktionen kan staten ge bidrag om lägenhetshyran sätts lågt.
* Kommunen kan söka statsbidrag till renovering av miljonprogrammen, så att man inte behöver göra så stora hyreshöjningar.

Bra! – Svart på vitt att kommunen kan låta behoven styra vad som ska byggas!
Eftersom det är hyreslägenheter som saknas kan vi alltså låta Alingsåshem bygga bort bostadsbristen.

Mer än två tredjedelar av hushållen består av en till två personer. Då bör Alingsåshem få i uppdrag att i huvudsak bygga mindre lägenheter. Men det är även stor brist på bostäder som lågavlönade barnfamiljer har råd med. Därför behöver Alingsåshem också få bygga större lägenheter, även som radhus med trädgård, så att alla får möjlighet att välja boendeform som passar livssituationen.

Eftersom lågavlönade barnfamiljer inte har råd att åka på sol- och skidsemester har de störst behov av att bo nära sjö och natur. Därför bör kommunen tilldela Alingsåshem de mest attraktiva områdena, av de få som fortfarande finns kvar.

Dessutom bör kommunen planera för en blandad bebyggelse, med flerfamiljshus, villor och radhus, när nya områden byggs. Då slipper vi fler segregerade bostadsområden, med högavlönade i vissa områden och lågavlönade i andra. Då kan även segregationen i skolan minska.

Men – att kunna är en sak. Att vilja är tydligen något helt annat! Trots visionerna slås det fast att marknaden ska fortsätta styra byggandet och att Alingsåshem ska drivas affärsmässigt! Det betyder i klartext att privata byggherrar, som tjänar på bostadsbristen, ska få fortsätta styra byggandet och att Alingsåshem ska ha som mål att gå med vinst.

Vi i Kommunistiska Partiet kräver att kommunen följer ”sina visioner” och låter Alingsåshem bygga bort bostadsbristen. Att privata byggherrar vägrar bygga hyresrätter med låg hyra betyder inte att det inte går. Det betyder bara att de inte vill!

Hyresgäster har behov av en fastighetsägare som planerar långsiktigt, som underhåller husen och planerar för att hålla nere hyrorna. Därför kräver vi att kommunen går i borgen för Alingsåshems behov av att låna för nybyggnation och stopp för alla planer på att sälja ut Alingsåshems lägenheter. Vi lovar att aldrig sätta oss ned och förhandla om hur många lägenheter som ska säljas. Vi lovar att både stödja och delta i protester som är emot utförsäljning.

Vi kräver att kommunen använder sitt planmonopol för att tilldela Alingsåshem mark. För att kunna planera bostadsbyggandet långsiktigt måste kommunen även köpa in eller expropriera mark som är lämplig att använda för framtida bostadsbyggande.

Förutom att söka stadsbidrag för att hålla nere hyrorna kräver vi att Alingsåshem görs om till en stiftelse. Då behöver inte Alingsåshem ta ut vinst på hyrorna och de får rätt att hålla lägre hyror än vad marknaden kräver. Det är bara som bolag som Alingsåshem måste göra det.

Vi kommer försvara en varsam utbyggnad av centrala Alingsås, så att stadens karaktär med låg trähusbebyggelse bevaras. Även stadens gröna ytor är viktiga att bevara, både för vår hälsa men, också för den biologiska mångfalden.

Det finns inga hållbara argument för att planera för att Alingsås invånarantal ska öka drastiskt de kommande åren. I den takt kommunen behöver växa ska det planeras för att bygga nya bostadsområden i anslutning till de större vägarna, för att underlätta utbyggnad av kollektivtrafiken och minska bilberoendet. Men framför allt ska kommunen bygga ut i våra små orter så de kan behålla skola och affärer och annan service. Även där behöver Alingsåshem bygga både små och stora hyresrätter med låg hyra, så att det blir möjligt för våra ungdomar att bo kvar eller flytta tillbaka hem, utan att skuldsätta sig, när de bildat familj.

Vi kräver också att kommunen upprättar en obligatorisk kommunal bostadsförmedling som även omfattar de privatägda flerfamiljshusen.
Vi i Kommunistiska Partiet står för nytänkande i bostadspolitiken. Tyvärr finns inga röster i kommunfullmäktige som gör det. Det kan du ändra på genom att ge Kommunistiska Partiet din röst i kommunvalet!

  • Kommunistiska Partiet Alingsås
    Morgan Melgaard, pensionerad socialarbetare
    Elsa-Lena Åström, ordförande för Kommunistiska Partiets Alingsåsavdelning
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.