Vem blir kommunchef i Alingsås?

Alingsås

Den 13:e augusti gick ansökningstiden för kommunchefsjobbet i Alingsås kommun ut. Det har ju varit en turbulent tid i kommunen och inte minst hos kommunledningen det senaste året. Kommunchefen fick gå i maj på grund av arbetsmiljöskäl. Och nu söker kommunen en ny chef. En tf kommundirektör finns nu på plats som tycks vara villig att ta jobbet. Men vem är denna person egentligen och hur ser dennes meritlista ut?

Den tillförordnade kommundirektören kommer från högskolevärlden och den akademiska miljön. Alingsås är den första kommunala jobberfarenhet. Först jobbet som förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen i Alingsås och sedan ansvaret för Kultur och fritidsförvaltningen.

Personen har länge gått under radarn men vid en närmare granskning upptäcker man det försvunnit osannolikt och onormalt många personer i förvaltningschefens närhet. Vid Utbildningsförvaltningen försvann hela ledningsgruppen, ekonomer på staben avlöste varandra, gymnasierektorer slutade, utvecklingspersoner slutade, mm. Det har dock varit tyst om detta. Det enda publika spåren som går att hitta är när gymnasiechefen intervjuas den 21/11 2016 om sitt beslut att lämna. AT skriver att en längre intervju kommer efter jul. Någon sådan publiceras dock aldrig. I AT återfinns under våren 2018 en insändare som lyfter fram att det är väldigt mycket personal som slutar i förvaltningschefens närhet.

På Kultur- och fritidsförvaltningen utvecklas ett liknande händelseförlopp när denna förvaltningschef tar över. En rad befattningshavare slutar eller omplaceras. Flera anställda ger upp och söker sig vidare. Ordstävet ”Bättre fly än illa fäkta” tycks gälla.

En tystnadskultur har därmed utvecklats. Nästan som en offentlig hemlighet hörs från båda förvaltningarna berättelserna i det tysta om olika former av härskarteknik. Påståendet om att personer saknar kompetens är vanligt förekommande. Det händer också att den som inte anses som kompetent kan senare bli tagen till nåder igen. Osäkerhet och rädsla sprids i organisationen. De som är kvar i chefens närhet vet att de behöver hänga med i de olika svängarna, som kan komma snabbt och oväntat, för att ses som kompetenta.

Mycket pekar nu på att denna person kommer att leda Alingsås kommun och att samma mönster som vi sett på de två förvaltningarna därmed kommer att utspelas på kommunledningskontoret. Medarbetare och chefer kommer att försvinna. Det är nog ingen av de anställda som vill ha det så.

Det är våra valda politiker som ska bestämma vem som skall bli kommunchef. Många politiker har talat om behovet av öppenhet, tillit och delaktighet och om en satsning på god arbetsmiljö.

Mot ovanstående bakgrund bör frågan ställas till våra folkvalda innan de går till beslut – är verkligen den nu tillförordnade kommundirektören den rätta personen att leda Alingsås kommun in i framtiden?

 • Oroad
En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

 1. Schwartz svarar: Oron är obefogad
  Då Alingsås Tidning anser att det som beskrivs om mina personliga intentioner, bakgrund och meriter i insändaren skriven av ”Oroad” är av allmänt intresse i samband med att en ny kommundirektör söks, väljer jag att bemöta denna.
  För det första är oron obefogad. Jag har inte sökt posten som kommundirektör utan kommer att återgå till mitt arbete som förvaltningschef. De förvaltningar och medarbetare som omnämns har trots en mängd reformer, nya förordningar och besparingar inte sänkt kvaliteten eller redovisat underskott utan utvecklat samt effektiviserat de kommunala verksamheterna. Det är självklart ett resultat av chefers och medarbetares goda arbete. Att kommunala tjänstemän dessutom innehar den kompetens och tar det ansvar som krävs för den roll och funktion man har hoppas jag alla skattebetalare och politiker förutsätter.
  Att det endast skulle bero på ledarskapet att medarbetare söker sig vidare till mer avancerade tjänster, högre lön eller blir headhuntade till privat sektor är att förminska deras kompetens. Inga vakanser finns av de som räknas upp i insändaren och då de uppkommit har kvalificerade sökande tillträtt. Det är dessutom inget okänt faktum att det ibland finns olika förväntningar kring resultat och beslut mellan chef och medarbetare. Jag kan däremot inte bemöta hur jag uppfattas av mina närmsta medarbetare och politiker förutom att jag trivs och uppskattar mitt arbete i Alingsås kommun varje dag.
  Avslutningsvis är mina år i kommunal verksamhet idag sammanlagt 18 år och jag har även arbetat inom högskola och universitet samt doktorerat inom utbildningsvetenskap.
  ANNELI SCHWARTZ
  Tf kommundirektör

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det