Foto: TOTTE VESTERLUND
Anita Brodén (L).

”Återupprätta Alingsås goda varumärke”

Partibloggen

Alingsås har mycket goda förutsättningar för att ha ett mycket gott och förankrat varumärke med vår imponerande företagsamhet och rika föreningsliv. Vår centrala placering mitt i Västra Götalandsregionen ger oss unika möjlighet att vara en framtida nod för både utbildning och företagande. Vi kan dessutom ståta med en vacker kultur och naturmiljö, en unik stadskärna och en levande landsbygd.

Trots detta har de senaste fyra åren präglats av en negativ utveckling vad gäller samverkan och förtroende mellan kommunledning och samhällets olika aktörer trots att vår historia kännetecknats av att knutar enkelt kunnat lösas innan de blivit till hårda dubbelknutar.

I Liberalernas företagarrapport, som baseras på ett antal företagsbesök, efterfrågas mer dialog och samverkan med kommunen. Samma röster hörs från föreningshåll. Alingsås har missat evenemang i världsklass på grund av avsaknad av dialog och Svenskt Näringslivs företagarranking uppvisar återigen en absolut bottennotering.

Alingsås goda förutsättningar och en positiv vilja från såväl företagare som föreningsliv får inte kvävas av slutenhet och ovilja till dialog och samarbete. Det är nu dags för en politisk och kommunal förvaltning som har en positiv inställning och vilja att utveckla en ledningskultur som bygger på öppenhet, tillit och delaktighet.

En sådan tillitskultur genererar dessutom arbetsglädje, inspiration och framtidstro till medarbetare och aktörer och blir också hälsofrämjande inte enbart för individen utan för hela vårt samhälle. Om viljan finns kommer den negativa trenden vändas till en uppåtgående spiral.

Årets val kan bli avgörande både för Sverige men också för Alingsås.

Liberalernas ideologi med dess grundpelare Frihet, Demokrati och Alla människor lika värde har känts mycket angeläget att lyfta fram i årets valrörelse. Vi har en stolt historia där vi drivit en rad frihetsreformer som skolan, frihandel, yttrandefrihet och kvinnlig rösträtt. Att vi år 2018 tvingas fortsätta en av frihetskamperna, den personliga assistansen, är upprörande men nödvändigt. Att urholka LSS skulle vara det största sveket mot de mest utsatta i vårt samhälle!

Årets val kan också bli avgörande för Alingsås. Liberalerna har gått till val på vårt egna valmanifest. Vi är fast beslutna att arbeta för att en öppen, tillitsfull ledningskultur genomsyrar hela den kommunala organisationen, att dialoger och samverkan fördjupas och att förtroendet för varandra stärks.

Att vi har olika sakpolitiska och ideologiska utgångspunkter kan och skall klargöras, men detta skall ske utan personliga påhopp. Signalerar vi politiker detta kommer vi att mötas av förtroende och respekt.

Vår utgångspunkt, vilket bekräftas vid varje möte, är att hela det civila samhället, företagarna och medarbetare i alla förvaltningar vill Alingsås bästa.  Ett djupt engagemang och önskan att bidra till att utveckla vår kommun ytterligare. Det värmer och det stärker oss i vårt politiska uppdrag.

Får vi väljarnas förtroende kommer vårt fokus att vara kommunens och kommuninvånarnas bästa. Vi kommer att verka för mer samverkan och dialog och en ledningskultur som bygger på  öppenhet, tillit och delaktighet.

Din röst är värdefull för en positiv förändring i Alingsås!

  • Anita Brodén (L)
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.