Foto: TOTTE VESTERLUND
Simon Waern (S), Alingsås..

”Mindre partiprestige – för Alingsås bästa”

Partibloggen

Om Socialdemokratin skulle sammanfattas med en enda mening så skulle jag själv vilja påstå att Socialdemokratin är tron på det gemensamma. Tron på att vi är starkare tillsammans; det är själva grundstenen till vår ideologi.

Syftet med vår politik kommer alltid att vara att ge alla människor tillgång till det goda livet och det goda samhället. Ett gott samhälle uti vilket vi – övertygade om att vi har ett ömsesidigt ansvar för varandra – tillsammans ger var och en av oss förutsättningar att leva ett gott, tryggt och meningsfullt liv. Målet är att skapa en plattform tillräckligt bred för alla att stå på. Att skapa ett samhälle där ingen hamnar utanför, där ingen lämnas vid sidan av. Ett samhälle där alla bereds plats. Ett samhälle där vi bryr oss om varandra, kort och gott.

Vi accepterar inte brister i vårt samhälle, av det enkla skälet att vi är övertygade om att vi, om vi sätter det gemensammas bästa främst, tillsammans kan åtgärda dem. Allmänanda – omtanke om och omsorg för allas vårt gemensamma samhälle – det är Socialdemokrati. Och det är med dessa värderingar och ideal Alingsås socialdemokrater också vill möta vår kommuns utmaningar.

Under den gångna våren arbetade våra medlemmar tillsammans fram ett brett och ambitiöst politiskt handlingsprogram för den kommande mandatperioden. Handlingsprogrammet inleds med följande stycke:

”Vi vill att Alingsås ska vara en stad och kommun präglad av samförstånd och välvilja; där alla invånare, föreningar och företag tillåts växa tillsammans. I vårt Alingsås ges alla rätt till det goda, trygga livet; oavsett var i livet du befinner dig eller var i kommunen du bor.”

Detta stycke sammanfattar på ett bra vis den lokala socialdemokratiska politiken. Vi har en allomfattande och sammanhållen politik för hela Alingsås. Som det största partiet är det ett måste för oss att kunna leverera en trovärdig politik med konkreta förslag inom alla områden. Det förväntar sig alingsåsarna med rätta av oss. För oss är dock de tre viktigaste fokusområdena skolan, äldreomsorgen och bostadsbyggandet.

Vi vill se en tryggare och mer jämlik skola; med mindre grupper i förskolan och ett rejält krafttag mot psykisk ohälsa och mobbning. Alla barn i Alingsås ska garanteras en god uppväxt och en trygg skola.

Vi vill verka för en bättre och tryggare äldreomsorg där vi aktivt bekämpar den alltmer utbredda ensamheten bland de äldre. De som varit med och byggt upp vårt samhälle har rätt till trygghet under ålderdomen. Alla ska få känna samvaro och meningsfullhet även på ålderns höst.

Vi vill också se en mer ambitiös stadsplanering med fler bostäder och vackrare livsmiljöer. En stadsplanering där vi vågar styra och där vi inte nöjer oss med halvdana lösningar. En stadsplanering där vi bestämt slår vakt om våra gemensamma kulturmiljöer och aldrig gör avkall på trygga livsmiljöer och god, vacker arkitektur. En stadsplanering där vi aktivt verkar för fler blandade bostadsområden med prisvärda bostäder åt såväl unga som gamla alingsåsare.

Avslutningsvis, det Alingsås verkligen behöver är mer samarbete. Mindre käbbel, mer dialog. Mindre partiprestige, mer pragmatism. För Alingsås bästa. Tillsammans kan vi uträtta så mycket gott!

  • Simon Waern (S)
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.