FOTO: Svenska kyrkan, Herrljunga
BIDRAG TILL SPÅNTAK. Molla är den kyrka i AT:s område som får mest bidrag från Skara stift.

Molla kyrka får mest pengar

Herrljunga

Drygt 40 miljoner kronor. Så mycket betalar Skara stift ut i bidrag till kyrkorenoveringar nästa år.
Mest pengar i AT:s område erhåller Molla kyrka i Herrljunga pastorat, som totalt får 678 000 kronor.

655 000 av de pengarna går till omläggning av sydsidans spåntak och 23 000 kronor till avfuktare.

Molla kyrka byggdes under 1100-talet och har restaurerats vid flera tillfällen. 1936 renoverades kyrkan och då hittades gamla kalkmålningar från 1600-talet på långväggarna. Det är figurscener och ornament som påminner om allmogemåleri. Man fann också en målning som kan ha varit en tidigare altartavla. Motivet är Marie bebådelse och gjord omkring år 1520.

Från 1200-talet finns bevarat en madonnaskulptur. Man har också funnit fragment av senmedeltida skulpturer från ett altarskåp. Dopfunten, som är från 1100-talet, har figurreliefer men är något skadad. 

Nu ska taket förbättras och avfuktare installeras, som gör att kyrkan i framtiden ska  skyddas från fukt.

Styrs av lagar

Hol kyrka i Vårgårda pastorat får också en ansenlig summa pengar, 566 000 kronor ska användas för tillgänglighetsanpassning.

De pengar som nu fördelats gäller projekt som ska genomföras 2019.

Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet.

Men alla pastorat har heller inte råd med vård och underhåll av de 428 kyrkor och kapell som finns i Skara stift. Därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.

Stoppa problem

Ser man till hur bidragen fördelas så har Skara stift liksom tidigare år satsat på förebyggande åtgärder. Dit hör brandskydd, klimatstyrning och utvändiga renoveringsarbeten så att tak och fasader inte spricker eller får fuktskador. Det är det som Molla kyrka får mest pengar för.

På flera håll finns också kyrktorn och tak som behöver lagas. Där kan det röra sig om ganska stora belopp för att fullfölja arbetena.

Däremot ges numera inga pengar till åtgärder på kyrkogårdar. Tidigare har stiftet kunna ge bidrag för att bevara särskilt värdefulla miljöer på gamla kyrkogårdar. Nu har reglerna ändrats och sådana åtgärder ska i stället bekostas via begravningsavgiften.

Läs mer i torsdagstidningen:

  • Så mycket får de olika kyrkorna i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner
  • Två olika slags bidrag

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.